ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ενδεικτικός κατάλογος αναλύσεων για Λιπάσματα Νέου Τύπου, Εδαφοβελτιωτικά, Κομπόστ, Κοπριές, Τύρφες, Φυτοχώματα:

Λιπάσματα ΕΚ

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Άζωτο ολικό (N)

Μ01/F7

Reg. 2003/2003/EC M.2.3

 

Άζωτο αμμωνιακό (NH4+)

Μ02/F7

EN 15475

 

Αζωτο νιτρικό - αμμωνιακό  (NH4+ & NO3-)

Μ03/F7

EN 15475 & Reg. 2003/2003/EC M.2.2.1

 

Άζωτο (N) ολικό σε ουρία

Μ04/F7

EN 15478

 

Άζωτο (N) οργανικό

Μ05/F7

In house method

Kjeldahl

Φώσφορος (P2O5) ολικός διαλυτός σε ανόργανα οξέα

Μ08/F7

EN 15956

 

Κάλιο (K2O) υδατοδιαλυτό

Μ13/F7

In house method

Flame photometer

Χλωριόντα (Cl-)

Μ14/F7

EN 16195

 

Ασβέστιο (CaΟ) ολικό

Μ15/F7

EN 15960 & in house method

AAS

Μαγνήσιο (ΜgΟ) ολικό

Μ17/F7

EN 15960 & EN 16197

AAS

Νάτριο (Νa)

Μ19/F7

EN 15961 & EN 16199

Flame photometer

Θείο (SO3) ολικό

Μ20/F7

EN 15925 & in house method

Gravimetric method

Σίδηρος (Fe) ολικός

Μ22/F7

Reg. 2003/2003/EC M.9.1 & M.9.8

 

Χαλκός (Cu) ολικός

Μ25/F7

Reg. 2003/2003/EC M.9.1 & M.9.7

 

Ψευδάργυρος (Zn) ολικός

Μ28/F7

Reg. 2003/2003/EC M.9.1 & M.9.11

 

Μαγγάνιο (Mn) ολικός

Μ31/F7

Reg. 2003/2003/EC M.9.1 & M.9.9

 

Κοβάλτιο (Co) ολικό

Μ34/F7

Reg. 2003/2003/EC M.9.1 & M.9.6

 

Μολυβδαίνιο (Μο)

Μ36/F7

Reg. 2003/2003/EC M.9.10

 

Βόριο (Β) ολικό

Μ37/F7

Reg. 2003/2003/EC M.9.1 & M.9.5

 

Πυριτικά (SiO2)

M82/F7

In house method

AAS

Αργίλιο (Al)

M83/F7

In house method

AAS

Υγρασία

Μ39/F7

EN 12048

 

Ολικά στερεά

M85/F7

In house method

Gravimetric method

Τέφρα

M88/F7

ΑΟΑC 967.04

 

pH

Μ40/F7

Reg. 2003/2003/EC 

Ph-meter

Αγωγιμότητα

M70/F7

In house method

Conductivity metter

Kοκομετρία

Μ41/F7

Reg. 2003/2003/EC 

Sieves

Πυκνότητα

M75/F7

In house method

Densimeter

Οργανική ύλη

M89/F7

ΑΟΑC 967.05

 

Βαρέα μέταλλα (Cd, Pb, As, Cr, Ni, Hg, Zn)

Μ43/F7

In house method

AAS

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων

M92/F7

In house method

GC ECD/NPD/FPD

Χουμικά-φουλβικά

M73/F7

In house method

 

Αμινοξέα

M74/F7

In house method

HPLC

C:N αναλογία

M78/F7

In house method

 

Πτητικά στερεά σε λιγνίτες & λιθάνθρακες

M93/F7

ISO 562

 

Υγρασία σε λιγνίτες & λιθάνθρακες

M94/F7

ISO 5068-1

 

Χουμικό οξύ σε λιγνίτες & λιθάνθρακες

M95/F7

ISO 5073

 

E.coli

M101/F7

ISO 16649-1

 

Fecal coliforms (εντεροβακτήρια κοπρανώδους προέλευσης)

M102/F7

ISO 4831

 

Salmonella

M103/F7

ISO 6579

 

Σταθερότητα κομπόστ (αερόβια δραστηριότητα0)

M104/F7

In house method

CO2 emission method)

Φυτοτοξίνες

M105/F7

In house method

 

X

Right Click

No right click