ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ενδεικτικός κατάλογος αναλύσεων για τα Καλλυντικά:

 


ΚαλλυντικάΑνάλυση


Κωδικός μεθόδου


Μέθοδος


Περιγραφή μεθόδου


Επιλογή για προσφορά

Challenge test P01/F16  In house method Microbiology equipemnt

Stability test P02/F16  In house method  

pH M01/F16  Ευρ. Φαρμακοποιία  

Πυκνότητα M02/F16  Ευρ. Φαρμακοποιία  

Ιξώδες M03/F16  Ευρ. Φαρμακοποιία  

Υγρασία M04/F16  Ευρ. Φαρμακοποιία  

Σταθερότητα στη φυγοκέντρηση M05/F16  Ευρ. Φαρμακοποιία  

Ανιονικά επιφανειοδραστικά M06/F16  ISO 2271:1989  

Κατιονικά επιφανειοδραστικά M07/F16  ISO 2871:1988  

Μη Ιονικά επιφανειοδραστικά M08/F16  ISO 2270:1989  

Επαμφοτερίζοντα επιφανειοδραστικά M09/F16  In house method Titration

Ελεύθερα υδροξείδια του νατρίου και του καλίου M10/F16  Ευρ. Κανονισμός  

Χλωροφόρμιο M11/F16  Ευρ. Κανονισμός  

Υπεροξείδιο του υδρογόνου M12/F16  Ευρ. Κανονισμός  

Νιτρώδη M13/F16  Ευρ. Κανονισμός  

Φορμαλδεΰδη ελεύθερη M14/F16  Ευρ. Κανονισμός  

Αμμωνία M15/F16  Ευρ. Κανονισμός  

Θειώδη M16/F16  Ευρ. Κανονισμός  

Μεθανόλη M17/F16  Ευρ. Κανονισμός  

Διχλωρομεθάνιο M18/F16  Ευρ. Κανονισμός  

1,1,1 τριχλωρομεθάνιο M19/F16  Ευρ. Κανονισμός  

Ιωδικό νάτριο M20/F16  Ευρ. Κανονισμός  

Αργίλιο Al M21/F16  Ευρ. Κανονισμός AAS

Άργυρος Ag M22/F16  Ευρ. Κανονισμός AAS

Βάριο Ba M23/F16  Ευρ. Κανονισμός Flane phorometer

Kάλιο K M24/F16  In house method Flane phorometer

Νάτριο Na M25/F16  In house method Flane phorometer

Σελήνιο Se M26/F16  In house method AAS

Ψευδάργυρος Zn M27/F16  In house method AAS

Χρώμιο Cr M28/F16  In house method AAS

Μόλυβδος Pb M29/F16  In house method AAS

Kάδμιο Cd M30/F16  In house method AAS

Benzoic acid M31/F16  Ευρ. Κανονισμός HPLC-UV

4-hydroxybenzoic acid M32/F16  Ευρ. Κανονισμός HPLC-UV

Sorbic acid M33/F16  Ευρ. Κανονισμός HPLC-UV

Salicylic acid M34/F16  Ευρ. Κανονισμός HPLC-UV

Propionic acid M35/F16  Ευρ. Κανονισμός HPLC-UV

hydroquinone M36/F16  Ευρ. Κανονισμός HPLC-UV

Βenzyl alcohol M37/F16  Ευρ. Κανονισμός HPLC-UV

Isothiazolinones M38/F16  Ευρ. Κανονισμός HPLC-UV

Parabens M39/F16  Ευρ. Κανονισμός  

Ολικός αριθμός μικροοργανισμών M101/F16  Ευρ. Φαρμακοποιία  

Μύκητες -Ζύμες M102/F16  Ευρ. Φαρμακοποιία  

Staphylococcus aureus M103/F16  Ευρ. Φαρμακοποιία  

Pseudomonas aeruginosa M104/F16  Ευρ. Φαρμακοποιία  

Candida albicans M105/F16  Ευρ. Φαρμακοποιία  


X

Right Click

No right click