ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ενδεικτικός κατάλογος αναλύσεων για τα Υγρά απόβλητα:

Υγρά απόβληταΑνάλυση


Κωδικός μεθόδου


Μέθοδος


Περιγραφή μεθόδου


Επιλογή για προσφορά

pH, αγωγιμότητα, Ν-ΝΟ3, Ν-ΝΗ4, ΤΡ, ΤΝ, COD, BOD, TSS P01F4Y1 see below  

pH, αγωγιμότητα, ΤΡ, ΤΝ, COD, BOD, TSS P02F4Y1 see below  

Cr (VI), Cr total, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd, As, Hg P03/F4Y1 see below  

pH M01/F4Y1 APHA 4500  

Αγωγιμότητα M02/F4Y1 APHA 2510  

COD Μ03/F4Y1/AM ISO 15705  

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

BOD M04/F4Y1 In house Automated BOD reactors

TOC M05/F4Y1 APHA 5310  

Λίπη-έλαια M06/F4Y1 APHA 5520  

Ολικό άζωτο M07/F4Y1 APHA 4500  

Νιτρικό άζωτο (νιτρικά NO3) M08/F4Y1 APHA 4500  

Αμμωνιακό άζωτο (νιτρώδη ΝΟ2) M09/F4Y1 APHA 4500  

Ολικός φώσφορος M10/F4Y1 APHA 4500  

Φωσφορικά M11/F4Y1 APHA 4500  

Ολικά στερεά 105C M12/F4Y1 APHA 2540B  

Ολικά διαλυτά στερεά στους 180C M13/F4Y1 APHA 2540C  

Ολικά αιωρούμενα στερεά M14/F4Y1 APHA 2540D  

Πτητικά στερεά M15/F4Y1 APHA 2540E  

Καθιζάνοντα στερεά M16/F4Y1 APHA 2540F  

Χλωριούχα Cl M17/F4Y1 APHA 3500  

Βρώμιο / Brωμιούχα Br M18/F4Y1 APHA 4500  

Κυανούχα CN M19/F4Y1 APHA 4500  

Θειώδη SO3 M20/F4Y1 APHA 4501  

Νιτρώδη NO2 M21/F4Y1 APHA 4500  

Όξινα ανθρακικά HCO3 M22/F4Y1 APHA 2320  

Χλώριο ελεύθερο M23/F4Y1 APHA 4500  

Φθόριο / φθοριούχα F M24/F4Y1    

Χλώριο υπολειμματικό M25/F4Y1 APHA 4500  

Θειικά SO4 M26/F4Y1 APHA 4500  

Αλκαλικότητα ολική M27/F4Y1 APHA 2320  

Αλκαλικότητα φαινολοφθαλεϊνης M28/F4Y1 APHA 2320  

Βόριο B M29/F4Y1 APHA 4500  

Χρώμα M30/F4Y1 ΑPHA 3500  

Θολερότητα M31/F4Y1 APHA 2130  

Σκληρότητα ολική M32/F4Y1 ELOT 170  

Δείκτης SAR M33/F4Y1 Calculations  

Ασβέστιο Ca M34/F4Y1 APHA 3500  

Μαγνήσιο Mg M35/F4Y1 APHA 3500  

Νάτριο Na M36/F4Y1 In house Flame photometer

Κάλιο K M37/F4Y1 In house Flame photometer

Μόλυβδος Pb M38/F4Y1 APHA 3500  

Κάδμιο Cd M39/F4Y1 APHA 3500  

Αρσενικό As M40/F4Y1 APHA 3500 Ιωδιούχα

Νικέλιο Ni M41/F4Y1 APHA 3500  

Χρώμιο Cr M42/F4Y1 APHA 3500  

Χρώμιο εξασθενές Cr(VI) M43/F4Y1 APHA 3500  

Σίδηρος Fe M44/F4Y1 ISO 8288  

Χαλκός Cu M45/F4Y1 ISO 8288  

Μαγγάνιο Mn M46/F4Y1 ISO 8288  

Ψευδάργυρος Zn M47/F4Y1 ISO 8288  

Βάριο Ba M48/F4Y1    

Σελήνιο Se M49/F4Y1    

Άργυρος Ag M50/F4Y1    

Πυριτικά SiO2 M51/F4Y1 APHA 4500  

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων M52/F4Y1 In house GC ECD/FPD/NPD

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs) M53/F4Y1 ISO 7981-1  

Φθαλικοί εστέρες M54/F4Y1 EPA 506  

Τριαλομεθάνια M55/F4Y1 APHA 6232  

Νονυλφαινόλη και παράγωγα M56/F4Y1 In house HPLC-FLD

VOC (πτητικές οργανικές ενώσεις) M57/F4Y1 APHA 6200  

  M58/F4Y1    

DOC διαλυμένος οργανικός άνθρακας M59/F4Y1 In house Spectrophotometer

DO Διαλυμένο οξυγόνο M60/F4Y1 APHA 4500  

Επιφανειοδραστικά M61/F4Y1 APHA 5540C  

Φαινόλες M62/F4Y1 APHA 5530  

Πενταχλωροφαινόλη M63/F4Y1 In house GC-ECD

Οικοτοξικότητα τεστ (Daphnia Magna LC50) M64/F4Y1 ISO 6341  

Οικοτοξικότητα τεστ (Vibrio fischeri LC50) M65/F4Y1 ISO 11348  

Οικοτοξικότητα τεστ (Άλγη LC50) M66/F4Y1    

Αριθμός αποικιών στους 220C (ΟΜΧ) M101/F4Y1 ISO 6222  

Αριθμός αποικιών στους 370C (ΟΜΧ) M102/F4Y1 ISO 6222  

Κολοβακτηριοειδή M103/F4Y1 ISO 9308-1  

Escherichia coli M104/F4Y1 ISO 9308-1  

Εντερόκοκοι M105/F4Y1 ISO 7899-2  

Λεγιονέλλα M106/F4Y1 ISO 11731  

Clostridium perfringens M107/F4Y1 ISO 14189  

Θειαναγωγικά βακτήρια M108/F4Y1 ISO 6461-2  

Pseuodomonas aeruginosa M109/F4Y1 ISO 16266  

Somatic coliphages M110/F4Y1 EPA Method 1602  


X

Right Click

No right click