ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ενδεικτικός κατάλογος για Κολυμβητικά Νερά - Πισίνες:

Κολυμβητικά Νερά - Πισίνες

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

pH, αγωγιμότητα, αλκαλικότητα, Fe, Mn, OMX 22C & 37C, E.coli, total coliforms, enterococci, Cl total, Cl free P07/F3 See below  

pH Μ01/F3 APHA 4500  

Αγωγιμότητα   Μ02/F3 APHA 2510   

Ολικά διαλυτά στερεά  M33/F3 APHA 2540C  

Σκληρότητα ολική  M03/F3 ELOT 170  

Ασβέστιο   M04/F3 APHA 3500  

Μαγνήσιο  M04/F3 APHA 3500  

Χλωριούχα   M05/F3 APHA 3500  

Αλκαλικότητα ολική   M06/F3 APHA 2320   

Αλκαλικότητα φαινολοφθαλεϊνης  M06/F3 APHA 2320  

Nιτρικά  M07/F3 APHA 4500  

Νιτρώδη  M08/F3 APHA 4500  

Αμμωνιακά  M09/F3 APHA 4500  

Φώσφορος M10/F3 APHA 3500  

Χρώμα M15/F3 ΑPHA 3500   

Θολερότητα Μ16/F3 APHA 2130  

Χλώριο υπολειμματικό Μ19/F3 APHA 4500  

Χλώριο ελεύθερο M40/F3 APHA 4500  

Σίδηρος Fe  Μ22/F3 ISO 8288  

Μαγγάνιο Mn Μ22/F3 ISO 8288  

Χαλκός Cu Μ22/F3 ISO 8288  

Λίπη-έλαια M08/F4 APHA 5520  

Επιφανειοδραστικά   M11/F4 APHA 5540C  

Κυανουρικό οξύ M41/F3 In house method  

Βρώμιο Br Μ23/F3 APHA 4500  

Οξειδαναγωγική ικανότητα M28/F3 APHA 2580  

Αριθμός αποικιών στους 220C (ΟΜΧ) M51/F3 ISO 6222  

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Αριθμός αποικιών στους 370C (ΟΜΧ) M52/F3 ISO 6222  

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Κολοβακτηριοειδή  M53/F3 ISO 9308-1  

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Escherichia coli   M54/F3 ISO 9308-1  

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Εντερόκοκοι M55/F3 ISO 7899-2  

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Λεγιονέλλα M56/F3 ISO 11731  

Clostridium perfringens M57/F3 ISO 14189  

Θειαναγωγικά βακτήρια M58/F3 ISO 6461-2  

Pseuodomonas aeruginosa M59/F3 ISO 16266  

 

X

Right Click

No right click