ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 Ενδεικτικός κατάλογος Φυσικοχημικών και Μικροβιολογικές αναλύσεων για το πόσιμο νερό:

Φυσικοχημικές αναλύσεις

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Ποιότητα νερού (πακέτο αναλύσεων): pH, αγωγιμότητα, TDS, σκληρότητα, Ca, Mg, Na, Cl, SAR, αλκαλικότητα ολική & φανολοφθαλεΐνης, OH, HCO3, CO3, NO3

P01/F3

see below

 

pH

Μ01/F3

APHA 4500

 

Αγωγιμότητα 

Μ02/F3

APHA 2510

 

Σκληρότητα ολική

Μ03/F3/AM

ELOT 170

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Ασβέστιο 

Μ04/F3/AM

APHA 3500

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Μαγνήσιο

M04/F3/AM

APHA 3500

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Χλωριούχα 

M05/F3

APHA 3500

 

Αλκαλικότητα ολική 

M06/F3

APHA 2320

 

Αλκαλικότητα φαινολοφθαλεϊνης

M06/F3

APHA 2320

 

Υδροξυλιόντα 

M06/F3

APHA 2320

 

Ανθρακικά 

M06/F3

APHA 2320

 

Όξινα ανθρακικά 

M06/F3

APHA 2320

 

Nιτρικά

Μ07/F3/AM

APHA 4500

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Νιτρώδη

M08/F3

APHA 4500

 

Αμμωνιακά

M09/F3

APHA 4500

 

Φώσφορος

M10/F3

APHA 3500

 

Δείκτης SAR

M11/F3

Calculations

 

Νάτριο

M12/F3

In house

Flame photometer

Κάλιο

M12/F3

In house

Flame photometer

Θειικά

M13/F3

APHA 4500

 

Βόριο

M14/F3

APHA 4500

 

Χρώμα

M15/F3

ΑPHA 3500

 

Θολερότητα

Μ16/F3

APHA 2130

 

Οσμή

Μ17/F3

APHA 2150

 

Γεύση

Μ18/F3

APHA 2160

 

Χλώριο υπολειμματικό

Μ19/F3

APHA 4500

 

Βαρέα μέταλλα (Pb, Cd, As, Ni, Cr)

P02/F3

APHA 3500

 

Μέταλλα (Fe, Cu, Mn, Zn)

P03/F3

ISO 8288

 

Μόλυβδος Pb

Μ20/F3

APHA 3500

 

Κάδμιο Cd

Μ20/F3

APHA 3500

 

Αρσενικό As

Μ20/F3

APHA 3500

Ιωδιούχα

Νικέλιο Ni

Μ20/F3

APHA 3500

 

Χρώμιο Cr

Μ20/F3

APHA 3500

 

Χρώμιο εξασθενές Cr(VI) 

Μ21/F3

APHA 3500

 

Σίδηρος Fe

Μ22/F3

ISO 8288

 

Χαλκός Cu

Μ22/F3

ISO 8288

 

Μαγγάνιο Mn

Μ22/F3

ISO 8288

 

Ψευδάργυρος Zn

Μ22/F3

ISO 8288

 

Πυριτικά SiO2

Μ22/F3

APHA 4500

 

Βρώμιο Br

Μ23/F3

APHA 4500

 

Κυανούχα CN

M24/F3

APHA 4500

 

Οξύτητα

M25/F3

APHA 2310

 

Δείκτης κορεσμού LSI

M26/F3

Calculations

 

Δείκτης σταθερότητας SI

M27/F3

Calculations

 

Οξειδαναγωγική ικανότητα

M28/F3

APHA 2580

 

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων

M29/F3

In house

GC ECD/FPD/NPD

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs)

M30/F3

ISO 7981-1

 

Φθαλικοί εστέρες

M31/F3

EPA 506

 

Ολικά στερεά 105C

M32/F3

APHA 2540B

 

Ολικά διαλυτά στερεά στους 180C

M33/F3

APHA 2540C

 

Ολικά αιωρούμενα στερεά

M34/F3

APHA 2540D

 

Πτητικά στερεά

M35/F3

APHA 2540E

 

Καθιζάνοντα στερεά

M36/F3

APHA 2540F

 

Τριαλομεθάνια

M37/F3

APHA 6232

 

Νονυλφαινόλη και παράγωγα

M38/F3

In house

HPLC-FLD

VOC (πτητικές οργανικές ενώσεις)

M39/F3

APHA 6200

 

 

Μικροβιολογικές αναλύσεις

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Αριθμός αποικιών στους 22oC (ΟΜΧ)

M51/F3/AM

ISO 6222

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Αριθμός αποικιών στους 37oC (ΟΜΧ)

M52/F3/AM

ISO 6222

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Κολοβακτηριοειδή

M53/F3/AM

ISO 9308-1

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Escherichia coli 

M54/F3/AM

ISO 9308-1

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Εντερόκοκοι

M55/F3/AM

ISO 7899-2

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Λεγιονέλλα

M56/F3

ISO 11731

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Clostridium perfringens

M57/F3

ISO 14189

 

 

X

Right Click

No right click