ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Ενδεικτικός κατάλογος Φυσικοχημικών αναλύσεων για άλλα ακλοολούχα ποτά:

Φυσικοχημικές αναλύσεις

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Αλκοολικός τίτλος M01/F2Y3 Reg. 2870/2000/EC  

Πυκνότητα M02/F2Y3 Reg. 2870/2000/EC GC/ECD

Ανηθόλη  M03/F2Y3 Reg. 2870/2000/EC  

Πτητική οξύτητα M04/F2Y3 Reg. 2870/2000/EC  

Ολικό ξηρό εκχύλισμα M05/F2Y3 Reg. 2870/2000/EC  

Ολικά σάκχαρα M06/F2Y3 Reg. 2870/2000/EC  

Σάκχαρα προφίλ M07/F2Y3 In house method HPLC/RI

Πτητικά συστατικά: αλδεΰδες, ανώτερες αλκοόλες, οξικός αιθυλεστέρας και μεθανόλη M08/F2Y3 Reg. 2870/2000/EC GC/FID

ΗΜF & φουρφουράλη M09/F2Y3 Reg. 2870/2000/EC  

Μεθανόλη M10/F2Y3 Reg. 2870/2000/EC  

pH M11/F2Y3 OIV-MA-BS-13  

Βανιλίνη M12/F2Y3 Reg. 2870/2000/EC  

Γαλλικό οξύ M13/F2Y3 Reg. 2870/2000/EC  

Σίδηρος M14/F2Y3 OIV-MA-BS-31  

Θειώδη (SO2) M15/F2Y3 In house method  

Φωσφορικά (PO4) M16/F2Y3 In house method Spectrophotometer

Χρωστικές ανίχνευση M88/GF In house method TLC

Φθαλικοί εστέρες M17/F2Y3 In house method GC/FID

Ασβέστιο M18/F2Y3 OIV-MA-BS-29  

Χαλκός M19/F2Y3 OIV-MA-BS-30  

Μόλυβδος M20/F2Y3 OIV-MA-BS-32  

Αρσενικό M21/F2Y2 In house method  

 

X

Right Click

No right click