ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Ενδεικτικός κατάλογος αναλύσεων για Εμφιαλωμένα νερά:

Εμφιαλωμένα νερά

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

pH Μ01/F3 APHA 4500  

Αγωγιμότητα   Μ02/F3 APHA 2510   

Σκληρότητα ολική  M03/F3 ELOT 170  

Ασβέστιο   M04/F3 APHA 3500  

Μαγνήσιο  M04/F3 APHA 3500  

Χλωριούχα   M05/F3 APHA 3500  

Αλκαλικότητα ολική   M06/F3 APHA 2320   

Αλκαλικότητα φαινολοφθαλεϊνης  M06/F3 APHA 2320  

Υδροξυλιόντα   M06/F3 APHA 2320  

Ανθρακικά   M06/F3 APHA 2320  

Όξινα ανθρακικά   M06/F3 APHA 2320  

Nιτρικά  M07/F3 APHA 4500  

Νιτρώδη  M08/F3 APHA 4500  

Βρωμικά M42/F3 In house method  

Αμμωνιακά  M09/F3 APHA 4500  

Φώσφορος M10/F3 APHA 3500  

Νάτριο  M12/F3 In house method Flame photometer

Κάλιο M12/F3 In house method Flame photometer

Θειικά M13/F3 APHA 4500  

Βόριο  M14/F3 APHA 4500  

Χρώμα M15/F3 ΑPHA 3500   

Θολερότητα Μ16/F3 APHA 2130  

Οσμή  Μ17/F3 APHA 2150  

Γεύση Μ18/F3 APHA 2160  

Χλώριο υπολειμματικό Μ19/F3 APHA 4500  

Βαρέα μέταλλα (Pb, Cd, As, Ni, Cr) P02/F3 APHA 3500  

Μέταλλα (Fe, Cu, Mn, Zn) P03/F3 ISO 8288  

Μόλυβδος Pb Μ20/F3 APHA 3500  

Κάδμιο Cd Μ20/F3 APHA 3500  

Αρσενικό As Μ20/F3 APHA 3500 Ιωδιούχα

Αντιμόνιο Sb Μ20/F3 APHA 3500  

Βάριο Βα Μ20/F3 APHA 3500  

Νικέλιο Ni Μ20/F3 APHA 3500  

Χρώμιο Cr Μ20/F3 APHA 3500  

Αργίλιο Al Μ20/F3 APHA 3500  

Άργυρος Μ20/F3 APHA 3500  

Υδράργυρος Μ20/F3 APHA 3500  

Σελήνιο Se Μ20/F3 APHA 3501  

Χρώμιο εξασθενές Cr(VI)   Μ21/F3 APHA 3500  

Σίδηρος Fe  Μ22/F3 ISO 8288  

Χαλκός Cu Μ22/F3 ISO 8288  

Μαγγάνιο Mn Μ22/F3 ISO 8288  

Κυανούχα CN M24/F3 APHA 4500  

Φθοριούχα F M44/F3 In house method  

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων M29/F3 In house method GC ECD/FPD/NPD

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs) M30/F3 ISO 7981-1  

Ολικά στερεά 105C M32/F3 APHA 2540B  

Τριαλομεθάνια M37/F3 APHA 6232  

Νονυλφαινόλη και παράγωγα M38/F3 In house method HPLC-FLD

VOC (πτητικές οργανικές ενώσεις) M39/F3 APHA 6200  

Βενζο[α]πυρένιο (B[a]P) M40/F3 In house method  

Επιφανειοδραστικά M41/F3 In house method  

Αριθμός αποικιών στους 220C (ΟΜΧ) M51/F3 ISO 6222  

Αριθμός αποικιών στους 370C (ΟΜΧ) M52/F3 ISO 6222  

Κολοβακτηριοειδή  M53/F3 ISO 9308-1  

Escherichia coli   M54/F3 ISO 9308-1  

Εντερόκοκοι M55/F3 ISO 7899-2  

Λεγιονέλλα M56/F3 ISO 11731  

Clostridium perfringens M57/F3 ISO 14189  

Θειαναγωγικά βακτήρια M58/F3 ISO 6461-2  

Pseuodomonas aeruginosa M59/F3 ISO 16266  

 

X

Right Click

No right click