ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Ενδεικτικός κατάλογος αναλύσεων για τα Ιχθυηρά:

Ιχθυηρά

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Πίνακας Διατροφικής επισήμανσης  P01/GF see Μ01/GF up to Μ07/GF  

Aνίχνευση των ειδών ιχθηρών από διάφορα είδη (νοθεία) P01/F1Y12 In house method Real time PCR

Επίπαγος Μ01/F1Y12 FAO method  

Ολικό βασικό πτητικό άζωτο (TVBN) Μ02/F1Y12 Reg.2074/2005

 
Τριμεθυλαμίνη (TMA) Μ03/F1Y12 In house method Titrimetry 

Διμεθυλαμίνη (DMA) Μ04/F1Y12 In house method Titrimetry 

Φορμαλδεΰδη Μ05/F1Y12 In house method Titrimetry 

Εκχυλίσιμο πρωτεϊνικό άζωτο Μ06/F1Y12 In house method Kjeldhahl

Υποξανθίνη Μ07/F1Y12 In house method HPLC-UV

Ουρία Μ08/F1Y12     

Θειοβαρβιτουρικό οξύ (TBA) Μ09/F1Y12 In house method Spectrophotometer

Αριθμός υπεροξειδίων Μ10/F1Y12 In house method Titrimetry 

Ελεύθερα λιπαρά οξέα Μ11/F1Y12 In house method Titrimetry 

Ωμέγα 3, Ωμέγα 6 λιπαρά οξέα (Ω3-Ω6) Μ12/F1Y12 In house method GC-FID

Προφίλ λιπαρών οξέων Μ13/F1Y12 In house method GC-FID

Χοληστερόλη Μ14/F1Y12 In house method GC-FID

pH Μ15/F1Y12 In house method pH-meter

Αριθμός καρβονυλίου (COV) Μ16/F1Y12 In house method Spectrophotometer

Ισταμίνη Μ17/F1Y12 AOAC 977.13 HPLC-FLD

Ιώδιο I Μ18/F1Y12 In house method Titrimetry 

Ασβέστιο Ca Μ19/F1Y12 In house method AAS-flame

Φώσφορος P Μ20/F1Y12 In house method Spectrophotometer

Μαγνήσιο Mg Μ21/F1Y12 In house method AAS-flame

Νάτριο Na Μ22/F1Y12 In house method Flame photometer

Κάλιο K Μ23/F1Y12 In house method Flame photometer

Χαλκός Cu Μ24/F1Y12 In house method AAS-flame

Βιταμίνες υδατοδιαλυτές Μ25/F1Y12 In house method HPLC-UV

Βιταμίνες λιποδιαλυτές Μ26/F1Y12 In house method HPLC-UV

Καροτενοειδή M27/F1Y12 In house method HPLC-UV

Ουβικινόνη M28/F1Y12 In house method HPLC-UV

Ενεργότητα νερού M29/F1Y12 In house method water activity meter

Υγρασία M30/F1Y12 AOAC, 952.08  

Αλατότητα M31/F1Y12 AOAC, 937.09  

Αλατότητα στην υδατική φάση M32/F1Y12 In house method  

Δείκτης φρεσκότητας Κ M33/F1Y12 In house method Spectrophotometer

Μέτρηση συνεκτικότητας σάρκας M34/F1Y12 In house method  

Φρέσκο ψάρι - κατεψυγμένο/αποψυγμένο : έλεγχος κατάστασης ψαριού M35/F1Y12 In house method  

Aναλογία φιλέτου και μηχανικά διαχωρισμένου ψαριού σε κατεψυγμένα M36/F1Y12 AOAC 71,206  

Θειώδη (SO2) M37/F1Y12 In house method Titrimetry 

Ασκορβικό οξύ M38/F1Y12 In house method HPLC-UV

Κιτρικό οξύ M39/F1Y12 In house method HPLC-UV

Φωσφορικό / ορθοφωσφορικό οξύ M40/F1Y12 In house method Spectrophotometer

Βορικό οξύ M41/F1Y12 In house method Spectrophotometer

Ερυθορβικά M42/F1Y12 In house method HPLC-UV

Γαλακτικό οξύ M43/F1Y12 In house method HPLC-UV

Βενζοϊκό οξύ M44/F1Y12 In house method HPLC-UV

Νιτρικά M45/F1Y12 In house method Spectrophotometer

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAHs) M46/F1Y12 In house method HPLC-FLD

Μόλυβδος Pb M47/F1Y12 In house method AAS-Furnace

Κάδμιο Cd M48/F1Y12 In house method AAS-Furnace

Υδράργυρος Hg M49/F1Y12 In house method AAS-Furnace

Αρσενικό As M50/F1Y12 In house method AAS-Furnace

Τετρακυκλίνες M51/F1Y12 In house method HPLC-UV

Οξυτετρακυκλίνη M52/F1Y12 In house method HPLC-UV

PCBs (Πολυχλωριωμένα διφαινύλια - non dioxin-like) M53/F1Y12 In house method GC-ECD

Μικροβιολογικές Αναλύσεις σε Ιχθηρά

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Salmonella spp  Μ01/F1Y2 ISO 6579  

Listeria monocytogenes  Μ02/F1Y2 ISO 11290  

Ολική μικροβιακή χλωρίδα (ΟΜΧ) Μ03/F1Y2 ISO 4833  

Staphylococcus aureus Μ04/F1Y2 ISO 6888   

Escherichia coli  Μ05/F1Y2 ISO 16649  

Enterobacteria Μ07/F1Y2 ISO 21528-2  

Total Coliforms Μ08/F1Y2 ISO 4832  

Clostridium perfingens Μ09/F1Y2 ISO 7937  

Θειαναγωγικά αναερόβια κλωστρίδια Μ11/F1Y2 ISO 15213   

       

Αναλύσεις σε Ιχθυοτροφές

Βλέπε ζωοτροφές
X

Right Click

No right click