ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το κρέας και τα προϊόντα του, όπως ορίζονται στην Εθνική νομοθεσία, δηλαδή τα προϊόντα αλλαντοποιίας, τα παρασκευάσματα κρέατος, τα κρεατοσκευάσματα και τα παράγωγα κρέατος έχουν κυρίαρχο ρόλο στη σύγχρονη διατροφή.
Η ποιότητα του κρέατος εξαρτάται από πολλές παραμέτρους: από τα πρώιμα βήματα της εκτροφής και της σφαγής μέχρι την τελική συσκευασία και συντήρηση. Τα πρόσθετα παίζουν σημαντικό ρόλο και απαιτείται η ορθή και σύννομη χρήση τους (βλέπε Κανονισμό 1333/2008/ΕΚ και τροποποιήσεις του). Ο μικροβιολογικός έλεγχος είναι απαραίτητος καθώς το κρέας και τα προϊόντα του ανήκουν στα ιδιαίτερα ευπαθή τρόφιμα.
H επισήμανση των προϊόντων κρέατος πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή αναφορικά με τη χρήση των προσθέτων και των αλλεργιογόνων, την παραγωγή προϊόντων «χωρίς γλουτένη», το αναγραφόμενο ποσοστό κρέατος όπου απαιτείται, καθώς και το είδος κρέατος. Τα τελευταία χρόνια εντοπίστηκε εκτεταμένη νοθεία με τη χρήση ειδών κρέατος που δεν αναγράφονταν στην επισήμανση.

Για τον κατάλογο αναλύσεων σε ζωοτροφές, επιλέξτε ζωοτροφές ή πατήστε εδώ.

Ενδεικτικός κατάλογος αναλύσεων για το κρέας και τα προϊόντα κρέατος καθώς και για τα αβγά:

Κρέας & προϊόντα κρέατος

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Πίνακας Διατροφικής επισήμανσης (διατροφικής δήλωσης)

P01/F1Y11

βλ. Μ01/F1Y11 ως Μ07/F1Y11

 

Aνίχνευση των ειδών κρέατος από διάφορα ζώα

P02/F1Y11

In house method

Real time PCR

Ποσοστό κρέατος (QUID)

P03/F1Y11

Stubbs and More  method

 

HALAL testing

P04/F1Y11

In house method

PCR / ELISA

Ιστολογική ανάλυση (μηχανικά διαχωρισμένο κρέας)

P05/F1Y11

In house method

 

Χρόνος ζωής

P06/F1Y11

In house method

 

Υγρασία

M01/F1Y11

ISO 1442

 

Τέφρα

M02/F1Y11

ISO 936

 

Πρωτεΐνες

M03/F1Y11

ISO 937

Kjeldahl

Λιπαρά

M04/F1Y11

ISO 1443

Soxhlet

Προφίλ λιπαρών οξέων

M05/F1Y11

In house method

GC-FID

Σάκχαρα ολικά

M06/F1Y11

Luff Schoorl

 

Αλάτι

M07/F1Y11

In house method

Flame photometer

Χλώριο

M08/F1Y11

ISO 1841-1

 

Φώσφορος

M09/F1Y11

ISO 13730

Spectrophotometer

Άμυλο

M10/F1Y11

ISO 5554

 

Εδώδιμες ίνες

M09/GF

In house method

 

Προφίλ σακχάρων

M11/F1Y11

In house method

HPLC-RI

Αιθερικό εκχύλισμα

M12/F1Y11

ISO 1444

Soxhlet

Χοληστερόλη

M13/F1Y11

In house method

GC-FID

Τριγλυκερίδια

M14/F1Y11

In house method

HPLC-UV

Ω3-Ω6 λιπαρά οξέα

M15/F1Y11

In house method

GC-FID

Αριθμός υπεροξειδίων

M16/F1Y11

Reg. 2568/1991/EEC

 

Θειοβαρβιτουρικό οξύ (TBA)

M17/F1Y11

In house method

Spectrophotometer

Δευτερογενής οξείδωση λιπών

M18/F1Y11

IUPAC 2.505

Spectrophotometer

Αριθμός ανισιδίνης

M19/F1Y11

IUPAC 2.504

 

Υδροξυπρολίνη

M20/F1Y11

ISO 3496

Spectrophotometer

Συνδετικός ιστός

M21/F1Y11

ISO 3496

Spectrophotometer

Κολαγόνο

M22/F1Y11

ISO 3496

Spectrophotometer

Μη πρωτεϊνικό άζωτο

M23/F1Y11

In house method

 

Διαλυτές πρωτεΐνες

M24/F1Y11

In house method

Spectrophotometer

Πρωτεΐνες προέλευσης εκτός κρέατος - ανίχνευση

M25/F1Y11

In house method

ELISA

Προφίλ πρωτεϊνών

M26/F1Y11

In house method

Electrophoresis

Ολικό βασικό πτητικό άζωτο

M27/F1Y11

In house method

 

Οξείδωση πρωτεϊνών

M28/F1Y11

DNPH method

 

Γλουταμικό οξύ L(+)

M29/F1Y11

Std enzymatic method

Spectrophotometer

pH

M30/F1Y11

ISO 2917

 

Ενεργότητα νερού (aw)

M31/F1Y11

aw-meter

 

Ικανότητα κατακράτησης νερού

Μ30/GF

In house method

 

ERV test

M32/F1Y11

In house method

 

Ικανότητα διόγκωσης κρέατος

M33/F1Y11

In house method

 

Νιτρικά

M34/F1Y11

ISO 3091

Spectrophotometer

Νιτρώδη

M35/F1Y11

ISO 2918

Spectrophotometer

Πολυφωσφορικά ανίχνευση

M36/F1Y11

ISO 5553

 

Χρωστικές ανίχνευση

M37/F1Y11

ISO 13496

 

Καρμίνιο

M38/F1Y11

In house method

HPLC-UV

Οξικό οξύ

M39/F1Y11

In house method

HPLC-UV

Ασκορβικό οξύ

M40/F1Y11

In house method

HPLC-UV

Ερυθορβικό οξύ

M41/F1Y11

In house method

HPLC-UV

Γαλακτικό οξύ

M42/F1Y11

In house method

HPLC-UV

Κιτρικό οξύ

M43/F1Y11

In house method

HPLC-UV

Σορβικό οξύ

M44/F1Y11

In house method

HPLC-UV

Βενζοϊκό οξύ

M45/F1Y11

In house method

HPLC-UV

EDTA

M46/F1Y11

In house method

HPLC-UV

Κρεατίνη

M47/F1Y11

AOAC 24.061

Spectrophotometer

Γλυκογόνο

M48/F1Y11

in house method

Spectrophotometer

Προσδιορισμός είδους κρέατος

M49/F1Y11

In house method

Real time PCR

Ουρία

M50/F1Y11

In house method

Spectrophotometer

Μελαμίνη

M51/F1Y11

In house method

Spectrophotometer

Πολυχλωριωμένα διαφαινύλια (PCBs)

M52/F1Y11

In house method

GC-ECD

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAHs)

M53/F1Y11

In house method

HPLC-FLD

Βένζο[α]πυρένιο

M54/F1Y11

In house method

HPLC-FLD

Heavy metals: Pb, Cd, As, Ni, Cu, Zn

M55/F1Y11

In house method

AAS

Tin, Sn

M56/F1Y11

In house method

AAS

Χλωραμφαινικόλη

M57/F1Y11

ISO 13493

 

β - αγωνιστές

M58/F1Y11

In house method

ELISA

Υπολείμματα αντιβιοτικών

M59/F1Y11

In house method

HPLC

Αλλεργιογόνα

Μ67/GF

In house method

ELISA

Μ54/GF

Γλουτένη

In house method

ELISA

Γενετικά τροποποιημένα GMO

Μ20/GF

In house method

PCR, Real time PCR

Οργανοληπτική αξιολόγηση

M60/F1Y11

ISO 4121:2003 & ISO 13299:2003

 

Salmonella spp

Μ01/F1Y2

ISO 6579

 

Listeria monocytogenes

Μ02/F1Y2

ISO 11290

 

Ολική μικροβιακή χλωρίδα (ΟΜΧ)

Μ03/F1Y2

ISO 4833

 

Staphylococcus aureus

Μ04/F1Y2

ISO 6888

 

Escherichia coli

Μ05/F1Y2

ISO 16649

 

Ζύμες - Μϋκητες

Μ06/F1Y2

ISO 6611

 

Enterobacteria

Μ07/F1Y2

ISO 21528-2

 

Total Coliforms

Μ08/F1Y2

ISO 4832

 

Clostridium perfingens

Μ09/F1Y2

ISO 7937

 

Bacillus cereus

Μ10/F1Y2

ISO 7932

 

Pseudomonas spp

Μ13/F1Y2

ISO 13720

 

Campylobacter spp.

Μ14/F1Y2

ISO 10272

 

Αβγά

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Ολικά στερεά

M80/F1Y11

In house method

Oven

Λιπαρά

M81/F1Y11

In house method

Kjeldahl

Πρωτεΐνες

M82/F1Y11

In house method

Soxhlet

Βητα-υδροξυβουτυρικό οξύ

M83/F1Y11

In house method

GC-FID

Γαλακτικό οξύ

M84/F1Y11

In house method

HPLC-UV

Σουκινικό οξύ

M85/F1Y11

In house method

HPLC-UV

Λεκιθίνη

M86/F1Y11

ISO 1736/1737

 

Αδιάλυτα τέφρας σε HCl

M87/F1Y11

ISO 5985

 

Ερυροσίνη

M88/F1Y11

In house method

HPLC-UV

Ασκορβικό οξύ

M89/F1Y11

In house method

HPLC-UV

Ερυθορβικό οξύ (Ε315)

M41/F1Y11

In house method

HPLC-UV

α-αμυλάση

M90/F1Y11

In house

spectrophotometer

X

Right Click

No right click