ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Ενδεικτικός κατάλογος αναλύσεων για τα Ελαια και το Ελαιόλαδο:

Ελαια και Ελαιόλαδο

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Βασικές ποιότητας (οξύτητα, υπεροξείδια, Κ232, Κ270, ΔΚ) P01/F1Y3 See relative methods below  

Οξύτητα (Ελεύθερα λιπαρά οξέα) Μ01/F1Y3 Reg. 2568/1991/EEC  

Αριθμός Υπεροξειδίων  Μ02/F1Y3 Reg. 2568/1991/EEC  

Κ232, Κ270, ΔΚ (εξέταση στο υπεριώδες) Μ03/F1Y3/AM Reg. 2568/1991/EEC  

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου Μ04/F1Y3 Reg. 2568/1991/EEC / in house method  

Λιπαρά οξέα προφίλ (FAMEs) Μ05/F1Y3 Reg. 2568/1991/EEC  

Κηροί Μ06/F1Y3 Reg. 2568/1991/EEC  

Στερόλες και τριτερπενικές διαλκοόλες Μ07/F1Y3 Reg. 2568/1991/EEC  

2-μονοπαλμιτίνη Μ08/F1Y3 Reg. 2568/1991/EEC  

Tριγλυκερίδια M09/F1Y3 IUPAC M.2.324  

Στιγμασταδιένια M10/F1Y3 Reg. 2568/1991/EEC  

ΔECN 42 (διαφορά πραγματικής και θεωρητικής τιμής τριακυλογλυκερολών) M11/F1Y3 Reg. 2568/1991/EEC  

Μονο-/δι-/τρι- γλυκερίδια προσδιορισμός  M12/F1Y3 IUPAC M.2.321 Column chromatography

Πυροφαιοφυτίνα α & φαιοφυτίνη α, α' M13/F1Y3 ISO 29841  

Πολυφαινόλες  M14/F1Y3 Follin - Ciocalteau method spectrophotometer

Υγρασία & πτητικές ύλες M15/F1Y3  ISO 662  

Υγρασία (Karl Fisher) M16/F1Y3  ISO 8534  

Αδιάλυτα σε πετρελαϊκό αιθέρα M17/F1Y3  ISO 663  

Αριθμός Σαπωνοποίησης M18/F1Y3  ISO 3657  

Αριθμός Εστέρων M19/F1Y3 IUPAC M.2.203  

Αριθμός Ιωδίου M20/F1Y3 Reg. 2568/1991/EEC  

Ασαπωνοποίητα M21/F1Y3 ISO 3596  

Δείκτης διάθλασης M22/F1Y3 IUPAC M.2.102  

Φυτοφάρμακα υπολείμματα M23/F1Y3 in house method GC/NPD-FPD-ECD

PAHs / B[a]P (βενζο(α)πυρένιο) M24/F1Y3 ISO 15302  

Μέταλλα (Fe, Cu, Pb, As) M25/F1Y3 AOAC 994.02  

Φθαλικοί εστέρες M26/F1Y3 in house method GC/FID

Πολικές ενώσεις M27/F1Y3  ISO 8420  

Πολυμερισμένα τριγλυκερίδια  M28/F1Y3 ISO 16931  

Θειοβαρβιτουρικό οξύ (TBA) M29/F1Y3 in house method spectrophotometer

Τοκοφερόλες & τοκοτριενόλες M30/F1Y3 ISO 9936  

Βιταμίνη Ε (α-τοκοφερόλη) M31/F1Y3 ISO 9936  

Βιταμίνη Κ M32/F1Y3 in house method HPLC/UV

Αλογονούχοι πτητικοί διαλύτες M33/F1Y3 Reg. 2568/1991/EEC  

Αλειφατικές και τριτερπενικές αλκοόλες M34/F1Y3 Reg. 2568/1991/EEC  

Τέφρα M35/F1Y3 ISO 6884  

Reichert-Meissl αριθμός M36/F1Y3 in house method Titrimetric method

Polenske αριθμός M37/F1Y3 in house method Titrimetric method

Σκουαλένιο M38/F1Y3 AOAC 943.04  

Ανισιδίνη αριθμός M39/F1Y3 IUPAC M.2.504  

ΦΟΣΦΩΡΟΣ M40/F1Y3 ISO 10540-1  

Πυκνότητα M41/F1Y3 IUPAC M.2.101  

Σημείο καπνού M42/F1Y3 ISO 15267  

Χοληστερόλη (προσδιορισμός ζωικών λιπών σε φυτικά έλαια) M43/F1Y3 AOAC 970.51  

Λιπαρά οξέα στη θέση -2 τριγλυκεριδίων M44/F1Y3  ISO 6800  

Καροτενοειδή & χλωροφύλλη M45/F1Y3 in house method HPLC/UV

ΒΗΑ & ΒΗΤ αντιοξειδωτικά M46/F1Y3 in house method HPLC/UV

Ελαιοευρωπαΐνη και υδροξυτυροσόλη M47/F1Y3 in house method HPLC/UV

X

Right Click

No right click