ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το μέλι και τα προϊόντα μελιού (βασιλικός πολτός, γύρη, πρόπολη, προϊόντα με μέλι) αποτελούν τρόφιμα υψηλής θρεπτικής αξίας. Επιπρόσθετα είναι γνωστές οι καλλυντικές και θεραπευτικές ιδιότητες και τα προϊόντα αυτά βρίσκουν εφαρμογές στα καλλυντικά και στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Σημαντικό προϊόν της μελισσοκομίας είναι και το κερί μελισσών με εφαρμογές στην κηροπλαστική και σε καλλυντικά και άλλα προϊόντα.

Για τον κατάλογο αναλύσεων σε μελισσοτροφές επιλέξτε ζωοτροφές ή πατήστε εδώ.

Ενδεικτικός κατάλογος αναλύσεων για το μέλι και τα μελισσοκομικά προϊόντα:

Μέλι

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Πίνακας Διατροφικής επισήμανσης (διατροφικής δήλωσης)

Ρ01/GF

Βλ. Τρόφιμα γενικά

 

Ποιοτικός έλεγχος μελιού: υγρασία, αγωγιμότητα, pH, ελεύθερα οξέα, HMF, δείκτης διαστάσης, προφίλ σακχάρων, μη υδατοδιαλυτές ουσίες

P01/F1Y13

Βλ. παρακάτω

 

Υγρασία

Μ01/F1Y13

IHC Meth.-01

 

Αγωγιμότητα

Μ02/F1Y13

IHC Meth.-02

 

pH

Μ03/F1Y13

IHC Meth.-04

 

Ελεύθερα οξέα

Μ04/F1Y13

IHC Meth.-04

 

Υδρoξυμεθυλφουρφουράλη (HMF)

Μ05/F1Υ13/AM

IHC Meth.-05.2

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Δείκτης Διαστάσης

Μ06/F1Υ13/AM

IHC Meth.-06.2

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Γυρεοσκοπική ανάλυση

Μ07/F1Y13/AM

In house Method

microscope

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Προφίλ Σακχάρων: γλυκόζη, φρουκτόζη, μαλτόζη, σακχαρόζη

Μ08/F1Y13

IHC Meth.-12

 

Ενεργότητα Ιμβερτάσης

Μ09/F1Y13

IHC Meth.-9

 

Προλίνη

Μ10/F1Y13

IHC Meth.-10

 

Τέφρα

Μ11/F1Y13

IHC Meth.-03

 

Μη υδατοδιαλυτές ουσίες

Μ12/F1Y13

IHC Meth.-15

 

Ειδική στροφική ικανότητα

Μ13/F1Y13

IHC Meth.-18

 

Παραδιχλωροβενζόλιο (PDCB)

Μ14/F1Y13

In house Method

GC-ECD

Φυτοφάρμακα, 14 δραστικές: acrinathrin, bifenthrin, bromopropylate, cyhalothrin-lambda, cypermethrin, chlorfenvinphos, chlorpyrifos, coumaphos, deltamethrin, fluvalinate-tau, flumethtrin, malathion, permethrin and tetradifon

Μ15/F1Y13

In house Method

GC-ECD

Φυτοφάρμακα: 4 δραστικές: amitraz, benomyl, carbendazim & cymiazol

Μ16/F1Y13

In house Method

GC-NPD / HPLC-UV

Φυτοφάρμακα: 180 δραστικές

Μ17/F1Y13

In house Method

GC-ECD/NPD/FPD

Φυτοφάρμακα 600 δραστικές

Μ18/F1Y13

In house Method

MS/MS*

Ναφθαλένιο

M19/F1Y13

In house Method

HPLC-UV

Μενθόλη, Ευκαλυπτόλη, Θυμόλη, Καμφορά

M20/F1Y13

In house Method

MS/MS*

Τετρακυκλίνες

M21/F1Y13

In house Method

HPLC/FLD

Τετρακυκλίνες

M22/F1Y13

In house Method

LC-MS/MS*

Στρεπτομυκίνη

M23/F1Y13

In house Method

ELISA

Φουμαγγιλίνη

M24/F1Y13

In house Method

HPLC/UV

Σουλφοναμίδες

M25/F1Y13

In house Method

ELISA

Αντιβιοτικά συνολικά: chloramphenicol, Erythromycin, Fluoroquinolones, Fumagillin, Streptomycin, Sulfonamides, Tetracyclienes

M26/F1Y13

In house Method

LC-MS/MS*

Αμινοξέα προφίλ

M27/F1Y13

In house Method

HPLC-UV

Εξωγενή σάκχαρα C4 (ισογλυκόζη)

M28/ F1Y13

AOAC 998.12

ΙRMS*

Πυρρολιζιδίνης αλκαλοειδή

M29/ F1Y13

In house Method

LC-MS/MS*

Γενετικά τροποποιημένη γύρη στο μέλι

M30/ F1Y13

In house Method

Real Time PCR

Βαρέα μέταλλα: Pb, Cd, As, Cr, Ni

Μ31/F1Y13

In house Method

AAS/furnace

 

Βασιλικός Πολτός

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Πίνακας Διατροφικής επισήμανσης (διατροφικής δήλωσης)

Ρ01/GF

Βλ. Τρόφιμα γενικά

 

10-HDA (10-υδροξυ-2-δεκενοϊκό οξύ)

M51/F1Y13

ISO 12824

 

Φουροζίνη

M52/F1Y13

ISO 12824

 

Υγρασία

M53/F1Y13

ISO 12824

 

Πρωτεΐνες

M54/F1Y13

ISO 12824

 Kjeldhahl

Λιπαρά

M55/F1Y13

ISO 12824

 Sohxlet

Ερλόζη

M56/F1Y13

ISO 12824

 

Μαλτροτριόζη

M57/F1Y13

ISO 12824

 

Οξύτητα

M58/F1Y13

ISO 12824

 

Γυρεοσκοπική ανάλυση

M59/F1Y13

ISO 12824

 

Προφίλ Σακχάρων: γλυκόζη, φρουκτόζη, μαλτόζη, σακχαρόζη

Μ08/F1Y13

IHC Meth.-12

HPLC-RI

Σάκχαρα ολικά

M06/GF

Luff Scoorl

 Ογκομετρική

Μικροβιολογικές αναλύσεις: ΟΜΧ, κολοβακτηρίδια, σαλμονέλα

P02/F1Y13

Βλ. Τρόφιμα γενικά

 

 

Γύρη

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Πίνακας Διατροφικής επισήμανσης (διατροφικής δήλωσης)

Ρ01/GF

Βλ. Τρόφιμα γενικά

 

Μικροβιολογικές αναλύσεις: ΟΜΧ, Ζύμες - Μύκητες, Σαλμονέλα, Staphylococcus aureus, E. Coli, Enterobacteriaceae

P03/F1Y3

Βλ. Τρόφιμα γενικά

 

Αδιάλυτα τέφρας σε HCl

Μ61/F1Y13

In house Method

 

Γυρεοσκοπική ανάλυση

Μ07/F1Y13

In house Method

Microscope

Αφλατοξίνες Β1, B+G

M61/GF

In house Method

HPLC FLD

Βαρέα μέταλλα: Pb, Cd, As, Cr, Ni

Μ31/F1Y13

In house Method

AAS furnace

Πολυφαινόλες

M26/GF

Folin Ciocalteau

Spectrophotometer

Φλαβονοειδή

M27/GR

In house Method

Spectrophotometer

Ενεργότητα Ιμβερτάσης

Μ09/F1Y13

IHC Meth.-9

Spectrophotometer

Αμυλάση-α

Μ62/F1Y13

In house Method

Spectrophotometer

Βιταμίνες υδατοδιαλυτές: Β1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 & C

Μ23/GF

In house Method

HPLC UV

 

Πρόπολη

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Τέφρα

M02/GF

Εθν. Νομοθεσία

 

Κηροί

M71/F1Y13

In house Method

 

Αντιοξειδωτική ικανότητα

M72/F1Y13

In house Method

DPPH - colorimetric

Πολυφαινόλες

M26/GF

Folin Ciocalteau

Spectrophotometer

Φλαβονοειδή

M27/GR

In house Method

Spectrophotometer

Προϊόντα με μέλι

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν προϊόντα επάλειψης όπου το μέλι είναι το κύριο συστατικό και στο μέλι έχει προστεθεί κάποιο/-α συστατικά πχ κανέλλα, κρόκος, κ.ά.

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Πίνακας Διατροφικής επισήμανσης (διατροφικής δήλωσης)

Ρ01/GF

Βλ. Τρόφιμα γενικά

 

Κερί μελισσών

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Σημείο πήξεως

Μ01/F14Y8

Εθν. Νομοθεσία

 

Αριθμός οξέων

Μ02/F14Y8

Εθν. Νομοθεσία

 

Αριθμός εστέρων

Μ03/F14Y8

Εθν. Νομοθεσία

 

Αριθμός σαπωνοποίησης

Μ04/F14Y8

Εθν. Νομοθεσία

 

Λόγος αρ. εστέρων προς αρ. οξέων

Μ05/F14Y8

Εθν. Νομοθεσία

 

Ανίχνευση παραφίνης

Μ07/F14Y8

Εθν. Νομοθεσία

 

Ποσοστό παραφίνης

Μ08/F14Y8

Εθν. Νομοθεσία

 

Ανίχνευση στεατίνης

Μ09/F14Y8

Εθν. Νομοθεσία

 

Μόλυβδος (Pb)

Μ10/F14Y8

In house method

ΑΑS/furnace

Δείκτης καπνού

Μ11/F14Y8

EN 15426

 

X

Right Click

No right click