ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ενδεικτικός κατάλογος αναλύσεων για πλαστικά υλικά σε επαφή με τρόφιμα:

Πλαστικά σε επαφή με τρόφιμα

Ανάλυση

Κωδικός μεθόδου

Μέθοδος

Περιγραφή μεθόδου

Επιλογή για προσφορά

Ολική μετανάστευση με εμβάπτιση σε υδατικό προσομοιωτή Α

M01/F5/AM

EN 1186-3

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Ολική μετανάστευση με εμβάπτιση σε όξινο προσομοιωτή Β

M01/F5/AM

EN 1186-3

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Ολική μετανάστευση με εμβάπτιση σε αλκοολούχο (<20vol)  προσομοιωτή Γ

M01/F5/AM

EN 1186-3

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Ολική μετανάστευση με εμβάπτιση σε αλκοολούχο (>20vol)  προσομοιωτή Δ1

M01/F5/AM

EN 1186-3

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Ολική μετανάστευση με εμβάπτιση σε λιπαρό προσομοιωτή Δ2 (ισοοκτάνιο)

M14/F5/AM

ΕΝ 1186-14

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Ολική μετανάστευση με εμβάπτιση σε λιπαρό προσομοιωτή Δ2 (αιθανόλη)

M14/F5/AM

ΕΝ 1186-14

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Ολική μετανάστευση με εμβάπτιση σε λιπαρό προσομοιωτή Δ2 (φυτικό έλαιο)

M14/F5/AM

ΕΝ 1186-14

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Ολική μετανάστευση με πλήρωση αντικειμένου σε υδατικό προσομοιωτή Α

M03/F5/AM

EN 1186-9

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Ολική μετανάστευση με πλήρωση αντικειμένου σε όξινο προσομοιωτή Β

M03/F5/AM

EN 1186-9

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Ολική μετανάστευση με πλήρωση αντικειμένου σε αλκοολούχο (<20vol)  προσομοιωτή Γ

M03/F5/AM

EN 1186-9

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Ολική μετανάστευση με πλήρωση αντικειμένου σε αλκοολούχο (>20vol)  προσομοιωτή Δ1

M03/F5/AM

EN 1186-9

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Ολική μετανάστευση με πλήρωση αντικειμένου σε λιπαρό προσομοιωτή Δ2 (ισοοκτάνιο)

M14/F5/AM

EN 1186-14

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Ολική μετανάστευση με πλήρωση αντικειμένου σε λιπαρό προσομοιωτή Δ2 (αιθανόλη)

M14/F5/AM

EN 1186-14

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Ολική μετανάστευση με πλήρωση αντικειμένου σε λιπαρό προσομοιωτή Δ2 (φυτικό έλαιο)

M14/F5/AM

EN 1186-14

 

Διαπιστευση ΕΣΥΔ

Ολική μετανάστευση με μια πλευρά επαφής σε υδατικό προσομοιωτή Α

Μ05/F5

EN 1186-5

 

Ολική μετανάστευση με μια πλευρά επαφής σε όξινο προσομοιωτή Β

Μ05/F5

EN 1186-5

 

Ολική μετανάστευση με μια πλευρά επαφής σε αλκοολούχο (<20vol)  προσομοιωτή Γ

Μ05/F5

EN 1186-5

 

Ολική μετανάστευση με μια πλευρά επαφής σε αλκοολούχο (>20vol)  προσομοιωτή Δ1

Μ05/F5

EN 1186-5

 

Ολική μετανάστευση με μια πλευρά επαφής σε λιπαρό προσομοιωτή Δ2 (ισοοκτάνιο)

Μ06/F5

EN 1186-4

 

Ολική μετανάστευση με μια πλευρά επαφής σε λιπαρό προσομοιωτή Δ2 (αιθανόλη)

Μ06/F5

EN 1186-4

 

Ολική μετανάστευση με μια πλευρά επαφής σε λιπαρό προσομοιωτή Δ2 (φυτικό έλαιο)

Μ06/F5

EN 1186-4

 

Ολική μετανάστευση σε υψηλές θερμοκρασίες με προσομοιωτή Ε (MPPO)

Μ07/F5

EN 1186-13

 

Μέταλλα μετανάστευση: Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn, Al

Μ08/F5

In house

AAS

Πρωτοταγείς Αρωματικές Αμίνες (PAA)

Μ09/F5

In house

Spectrophotometer

Πρωτοταγείς Αρωματικές Αμίνες (PAA)

Μ10/F5

In house

HPLC-UV

Χρώμα - μετανάστευση

Μ11/F5

In house

Spectrophotometer

Φορμαλδεϋδη

Μ12/F5

In house

Spectrophotometer

Εποξειδωμένο σογιέλαιο (ESBO)

Μ13/F5

In house

GC-FID

Φθαλικοί εστέρες (πλαστικοποιητές)

Μ14/F5

In house

GC-FID

Αδιπικοί εστέρες (πλαστικοποιητές)

Μ15/F5

In house

GC-FID

Τερεφθαλικό οξύ

Μ16/F5

EN 13130-2

 

Βουταδιένιο-1,3

Μ17/F5

EN 13130-4

 

Ακρυλονιτρίλιο

Μ18/F5

EN 13130-3

 

Δισφαινόλη Α (BPA)

Μ19/F5

EN 13130-13

 

BADGE, BFDGE εποξει-παράγωγα

Μ20/F5

EN 15136

 

NOGE εποξει-παράγωγα

Μ21/F5

EN 15137

 

Ολική μικροβιακή χλωρίδα  M31/F5 APHA 3.51  

 Ζύμες και μύκητες  M32/F5 APHA 3.51  

Pseudomonas Aeruginosa M33/F5 APHA 3.51  

Staphylococcus Aureus M34/F5 APHA 3.51  

Escherichia Coli   M35/F5 APHA 3.51  

Candida Albicans. M36/F5 APHA 3.51  

X

Right Click

No right click