ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το έδαφος είναι το περιβάλλον όπου θα αναπτυχθούν οι καλλιέργειες και θέλει γνώση και φροντίδα. Η ανάλυση του χώματος θα δώσει τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για την καταλληλότητα και τη βελτίωση του εδάφους. Η δειγματοληψία εδάφους είναι πολύ σημαντικό να γίνει με ορθό τρόπο, καθώς επιδρά σημαντικά στην ορθή απεικόνιση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων στο χωράφι.

Τα βήματα της ορθής δειγματοληψίας:

Πριν από τη δειγματοληψία:

 • Γνωρίζουμε την έκταση του χωραφιού και τη θέση, δηλαδή αν είναι σε επικλινές έδαφος, κοντά σε νερά (ποτάμια, θάλασσα κλπ), κοντά σε άλλες καλλιέργειες, κοντά σε δρόμους και βιομηχανίες.
 • Προμηθευόμαστε: σακούλες για δείγματα βάρους 0,5-1kg, μαρκαδόρο, χαρτί για την αναγραφή των στοιχείων του δείγματος, δειγματολήπτες ή φτυαράκι.

Κατά τη δειγματοληψία

 • Από κάθε στρέμμα λαμβάνονται 3-4 δείγματα (υποδείγματα) από 0,5kg. Τα σημεία λήψης καλύπτουν το στρέμμα (ζικ-ζακ λήψεις).
 • Για έκταση 5-6 στρέμματα μπορούμε να ενώσουμε τα υποδείγματα ίδιου βάθους που έχουμε λάβει από κάθε στρέμμα. Κάνουμε δηλαδή ένα σωρό (3-4 δείγματα / στρέμμα x 5-6 στρέμματα x 0,5kg χώματος/ δείγμα), ανακατεύουμε τοσωρό και δημιουργούμε ένα ομοιογενές δείγμα. Έτσι επιτυγχάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα.
 • Από το σωρό βάζουμε σε σακούλα 0,5-1kg και σημειώνουμε τα στοιχεία του δείγματος.
 • Σε περίπτωση που το έδαφος έχει μεγάλη κλίση ή βρίσκεται κοντά σε νερά, ενδέχεται να πρέπει να ληφθούν περισσότερα από ένα δείγματα. Αυτό εξαρτάται από την ομοιομορφία του χώματος και ελέγχεται επί τόπου.
 • Ενημερωνόμαστε για το χρόνο που πρέπει να κάνουμε τη δειγματοληψία. Από χωράφι που έμεινε ακαλλιέργητο για αρκετό χρόνο η δειγματοληψία μπορεί να γίνει πριν τη φύτευση. Για καλλιεργήσιμα εδάφη, γενικά η δειγματοληψία γίνεται πριν τη χρήση λιπασμάτων.
 • Να μην προτιμάται η λήψη δειγμάτων μετά από παρατεταμένες βροχοπτώσεις, λόγω πιθανής έκπλυσης ορισμένων στοιχείων.
 • Σε εδάφη όπου παρουσιάζονται προβλήματα στην παραγωγή σε τμήματα της καλλιέργειας, θα πρέπει να λαμβάνονται χωριστά δείγματα από τα υγιή τμήματα και τα προβληματικά.
 • Για κηπευτικά και καλλιέργειες με ρηχό ριζικό σύστημα, το δείγμα που πρέπει να ληφθεί είναι επιφανειακό (0-30cm βάθος). Για δενδρώδεις καλλιέργειες απαιτείται επιπρόσθετα η λήψη δείγματος σε βάθος 30 - 60cm.
 • Tα σημεία θα γίνουν οι λήψεις δειγμάτων πρέπει να καθαριστούν από χόρτα ή ρίζες.
 • Δε λαμβάνουμε δείγματα από μπάζα, ή λάκκους με απορρίμματα.

Μετά τη δειγματοληψία:

 • Αποστέλλεται το δείγμα στο εδαφολογικό εργαστήριο της HELLASCHEM, με τα στοιχεία του δείγματος και του αποστολέα. Το δείγμα πρέπει να αποστέλλεται σε σύντομο διάστημα από τη λήψη του (το πολύ 3-4 ημέρες).
 • Τα αποτελέσματα εκδίδονται από την HELLASCHEM σε δύο ως πέντε εργάσιμες, ανάλογα με το επιθυμητό πακέτο αναλύσεων
 • Εφόσον επιλέγεται ή υπάρχει συγκεκριμένη καλλιέργεια δίνεται πρόταση λίπανσης.
 • Να τηρείται πάντα «ημερολόγιο καλλιεργητικών φροντίδων», όπου σημειώνονται όλα τα δεδομένα για την καλλιέργεια από την ανάπτυξη ως και την καρποφορία και κλιματολογικά στοιχεία.

  Σε περίπτωση που επιθυμείτε η δειγματοληψία να γίνει από την HELLASCHEM επικοινωνήστε μαζί μας.
X

Right Click

No right click