ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με τον Καν. 1169/2011/ΕΕ ο πίνακας διατροφικής δήλωσης πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία με τις μονάδες μέτρησης και τη σειρά που εμφανίζεται στον πίνακα 1 & 2.

Οι αναγραφόμενες τιμές πρέπει να στρογγυλοποιούνται σύμφωνα με τους κάτωθι κανόνες:

-Ενέργεια: στο πλησιέστερο ακέραιο kJ/kcal (χωρίς δεκαδικά)

-Λιπαρά, υδατάνθρακες, σάκχαρα, πρωτεΐνες (και ίνες, πολυόλες, άμυλο εφόσον αναγράφονται):

Α) Αν η τιμή είναι ≥10% στο πλησιέστερο ακέραιο (χωρίς δεκαδικά)

Β) Αν η τιμή είναι μεταξύ 0,5 και 10% στο πλησιέστερο 0,1g

Γ) Αν η τιμή είναι ≤0,5% μπορεί να δηλώνεται ως “0g” ή “<0,5g

-Κορεσμένα (και μονοακόρεστα, πολυακόρεστα εφόσον αναγράφονται):

Α) Αν η τιμή είναι ≥10% στο πλησιέστερο ακέραιο (χωρίς δεκαδικά)

Β) Αν η τιμή είναι μεταξύ 0,1 και 10% στο πλησιέστερο 0,1g

Γ) Αν η τιμή είναι ≤0,1% μπορεί να δηλώνεται ως “0g” ή “<0,1g

-Αλάτι:

Α) Αν η τιμή είναι ≥1% στο πλησιέστερο 0,1g

Β) Αν η τιμή είναι μεταξύ 0,0125 και 1% στο πλησιέστερο 0,01g

Γ) Αν η τιμή είναι ≤0,0125% μπορεί να δηλώνεται ως “0g” ή “<0,01g

-Βιταμίνες και ιχνοστοιχεία (εφόσον αναγράφονται):

Α) Βιταμίνη Α, φολικό οξύ, Cl, Ca, P, Mg, I, K με τρία σημαντικά ψηφία

Β) Υπόλοιπες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία με δύο σημαντικά ψηφία

Προσοχή! Η θεωρητική προσέγγιση δεν είναι αποδεκτή καθώς ενέχει σφάλμα μεγαλύτερο της εργαστηριακής ανάλυσης. Με τον Κανονισμό θέτονται αποδεκτά όρια αποκλίσεων που σε συνδυασμό με την αποδεκτή αβεβαιότητα θέτουν τα όρια για την κανονικότητα των αναγραφόμενων τιμών.

Επομένως είναι απαραίτητο οι τιμές να βασίζονται σε εργαστηριακές αναλύσεις, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος τέτοιας απόκλισης που σε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές να οδηγήσει σε δέσμευση προϊόντος λόγω μη κανονικής επισήμανσης του ως προς τα διατροφικά στοιχεία του.

Σε περιπτώσεις που η ενεργειακή αξία ή η ποσότητα των θρεπτικών ουσιών σε ένα προϊόν είναι αμελητέα, οι πληροφορίες για τα στοιχεία αυτά μπορούν να αντικαθίστανται από δήλωση όπως «Περιέχει αμελητέες ποσότητες των…», που πρέπει να επισημαίνονται σε σημείο πολύ κοντά στη διατροφική δήλωση.

Το μέγεθος της γραμματοσειράς στον πίνακα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε το ύψος να είναι 1,2mm (για συσκευασίες όπου η μεγαλύτερη επιφάνεια είναι 80cm2 το ύψος να είναι μεγαλύτερο από 0,9mm).

Σε περίπτωση που ο χώρος δεν το επιτρέπει τα στοιχεία μπορούν να αναγραφούν γραμμικά αντί σε πίνακα.

Στην περίπτωση όπου υπάρχει κύρια όψη της ετικέτας, δύναται να αναγραφούν διατροφικές πληροφορίες που αφορούν είτε μόνο την ενέργεια, είτε την ενέργεια, τα λιπαρά, τα κορεσμένα, τα σάκχαρα και το αλάτι (ως πακέτο). Δε δύναται στην κύρια όψη άλλος τρόπος αναφοράς στοιχείων διατροφικής αξίας.

Στην περίπτωση που το αλάτι δεν είναι συστατικό του προϊόντος ούτε των επιμέρους συστατικών του, τότε επιτρέπεται η δήλωση ότι το περιεχόμενο αλάτι προέρχεται από το φυσικά ενεχόμενο νάτριο. Η δήλωση πρέπει να αναγράφεται κοντά στον πίνακα διατροφικής δήλωσης

Τα στοιχεία του πίνακα διατροφικής δήλωσης αφορούν το τρόφιμο όπως πωλείται. Ωστόσο μπορεί να αφορά και το τρόφιμο όπως παρασκευάζεται για κατανάλωση, εφόσον δίνονται σαφείς οδηγίες παρασκευής. Για παράδειγμα σε αφυδατωμένη σούπα σε σκόνη μπορεί να αναγράφεται πίνακας που αφορά μόνο το προϊόν όπως παρασκευάζεται.

Ο πίνακας διατροφικής δήλωσης αυστηρά περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα 1 και μπορεί να περιέχει τα προαιρετικά στοιχεία που αναφέρονται στους πίνακες 2 και 3. Δεν μπορεί να περιέχει άλλα στοιχεία

Αν διατυπώνεται στην επισήμανση ισχυρισμός για τη διατροφή ή ισχυρισμός για την υγεία, τότε: Εφόσον είναι στοιχείο του πίνακα διατροφικής δήλωσης αναγράφεται όπως έχει περιγραφεί χωρίς καμία μεταβολή. Εφόσον δεν είναι στοιχείο του πίνακα διατροφικής δήλωσης σημειώνεται η περιεκτικότητα πολύ κοντά στον διατροφικό πίνακα.

Μόνο οι βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία (ιχνοστοιχεία) που αναφέρονται στον πίνακα 6 δύναται να αναγραφούν στον πίνακα διατροφικής δήλωσης και υπό την προϋπόθεση ότι περιέχονται:

- σε τρόφιμα σε ποσοστό ≥15% της αντίστοιχης τιμής αναφοράς (NRV)

- σε ποτά σε ποσοστό≥7,5% της NRV

- σε προϊόντα σε ποσοστό ≥15% της NRV ανά μερίδα, αν η συσκευασία περιέχει μόνο μια μερίδα

Στην περίπτωση που το αλάτι δεν είναι συστατικό του προϊόντος ούτε των επιμέρους συστατικών του, τότε επιτρέπεται η δήλωση ότι το περιεχόμενο αλάτι προέρχεται από το φυσικά ενεχόμενο νάτριο. Η δήλωση πρέπει να αναγράφεται κοντά στον πίνακα διατροφικής δήλωσης

Σε ένα πίνακα διατροφικής δήλωσης που αναγράφονται και προαιρετικά συστατικά, πρέπει να λιπαρά να είναι μεγαλύτερα από το άθροισμα των κορεσμένων, μονοακόρεστων και πολυακόρεστων. Αυτό οφείλεται στο ότι τα λιπαρά οξέα αποτελούν μέρος των τριγλυκεριδίων και αυτά μέρος των λιπαρών (μαζί με άλλες ουσίες όπως τα φωσφολιπίδια, τους κηρούς κ.ά).

Τα Ω-3 & Ω-6 λιπαρά οξέα είναι μέρος των πολυακόρεστων. Ωστόσο η αναγραφή τους δεν επιτρέπεται στον πίνακα διατροφικής δήλωσης.

 

Πίνακας 1: Ο βασικός πίνακας διατροφικής δήλωσης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

(ανά 100g προϊόντος)

Ενέργεια

1640kJ / 387kcal

Λιπαρά

4,3g

εκ των οποίων

- Κορεσμένα

1,0g

Υδατάνθρακες

71g

εκ των οποίων

- Σάκχαρα

3,1g

Πρωτεΐνες

16g

Αλάτι

2,4g

 

Πίνακας 2: Ο πίνακας διατροφικής δήλωσης με την προσθήκη των προαιρετικών στοιχείων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

(ανά 100g προϊόντος)

Ενέργεια

1640kJ / 387kcal

Λιπαρά

4,3g

εκ των οποίων

- Κορεσμένα

- Μονοακόρεστα

- Πολυακόρεστα

1,0g

2,6g

0,6g

Υδατάνθρακες

71,g

εκ των οποίων

- Σάκχαρα

- Πολυόλες

- Άμυλο

3,1g

0g

20g

Εδώδιμες ίνες

2,0g

Πρωτεΐνες

16g

Αλάτι

2,4g

Βιταμίνες & ανόργανα συστατικά

Όπως αναγράφεται στον πίνακα 3

 

Πίνακας 3: Βιταμίνες και ιχνοστοιχεία που επιτρέπεται (προαιρετικά) να αναγράφονται στη διατροφική δήλωση

 

Διατροφικές

τιμές

αναφοράς

(NRV)

Βιταμίνη Α (μg)

800

Βιταμίνη D (μg)

5

Βιταμίνη Ε (mg)

12

Βιταμίνη Κ (μg)

75

Βιταμίνη C (mg)

80

Θιαμίνη (mg)

1,1

Ριβοφλαμίνη (mg)

1,4

Νιασίνη (mg)

16

Βιταμίνη Β6 (mg)

1,4

Φολικό οξύ (μg)

200

Βιταμίνη Β12 (μg)

2,5

Βιοτίνη (μg)

50

Παντοθενικό οξύ (mg)

6

Κάλιο (mg)

2000

Χλώριο (mg)

800

Ασβέστιο (mg)

800

Φώσφορος (mg)

700

Μαγνήσιο (mg)

375

Σίδηρος (mg)

14

Ψευδάργυρος (mg)

10

Χαλκός (mg)

1

Μαγγάνιο (mg)

2

Φθόριο (mg)

3,5

Σελήνιο (μg)

55

Χρώμιο (μg)

40

Μολυβδαίνιο (μg)

50

Ιώδιο (μg)

150

 

 

X

Right Click

No right click