ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η HELLASCHEM συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στο σημαντικότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο διεργαστηριακό σχήμα. Ανάμεσα σε 98 εργαστήρια, έλαβε την 6η θέση με απόλυτα επιτυχή όλες τις παραμέτρους που συμμετείχε (P, K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni).
Λαμβάνοντας υπόψη την σπουδαιότητα της ακρίβειας των αποτελεσμάτων, για την ορθότητα της συνταγής ενός προϊόντος και τον ακριβή προσδιορισμό όλων των στοιχείων με νομοθετικά όρια (πχ βαρέα μέταλλα), είναι σημαντικό για κάθε εταιρεία παραγωγής και εμπορίας λιπασμάτων να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη στην συνεργασία. Η HELLASCHEM το διασφαλίζει τόσο με το ευρύ πεδίο διαπίστευσης στα λιπάσματα όσο και με τους συνεχείς εργαστηριακούς ελέγχους (συμμετοχές σε διεργαστηριακά σχήματα).
Η HELLASCHEM παρέχει πλήρη υποστήριξη σε αναλύσεις στα λιπάσματα (ΕΚ και ΝΕΟΥ τύπου), βιοδιεγέρτες, βελτιωτικά εδάφους κλπ με αναλύσεις θρεπτικών, μικροθρεπτικών και βαρέων μετάλλων, φυσικοχημικές αναλύσεις, μικροβιολογικές αναλύσεις, φυτορμόνες, αμινοξέα, χουμικά - φουλβικά κ.ά. Επίσης χάρη στην μακροχρόνια ενασχόληση με τα λιπάσματα και την νομοθεσία χημικών ουσιών, παρέχει πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη όπως φάκελοι λιπασμάτων, καταχώρηση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων, σύνταξη Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας, CLP & REACH υπηρεσίες.
X

Right Click

No right click