ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ Αριθμ. 1629/275472 που δημοσιεύτηκε στις 23/9/2022 (ΦΕΚ τ.Β' , αρ. φύλλου 4979) επιτρέπεται η πώληση ανόργανων λιπασμάτων χωρίς να απαιτείται η διαδικασία έγκρισης. Οι απαιτήσεις, τα όρια ανοχής, οι απαιτούμενες μέθοδοι για τον έλεγχο των λιπασμάτων αναφέρονται διεξοδικά. Το νέο θεσμικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα παραγωγής και διάθεσης λιπασμάτων παλαιών προδιαγραφών (αναφέρεται στα λιπάσματα ΕΚ) ως τις 15/12/2022. Για την επέκταση εφαρμογής θα υπάρξει νέα απόφαση. Επικοινωνήστε μαζί μας για πληρέστερη ενημέρωση.
X

Right Click

No right click