ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα καλλυντικά προϊόντα που παράγονται ή εισάγονται στην Ε.Ε. πρέπει να καταχωρούνται στην Ευρωπαϊκή πλατφόρμα ( Cosmetic Products Notification Portal). Επιχειρήσεις που διακινούν προϊόντα που παράγονται ή έχουν εισαχθεί στην Ε.Ε. και έχει οριστεί υπεύθυνο πρόσωπο, έχουν επίσης υποχρεώσεις καταχώρησης ορισμένων στοιχείων στο CPNP.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που καταθέτουν, όχι όμως σε στοιχεία άλλων εταιρειών. Αντίθετα οι αρχές ελέγχου βάσει της πλατφόρμας εντοπίζουν τις επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να έχουν διασφαλίσει την εφαρμογή των απαιτήσεων που απορρέουν από τη θέση τους στην εφοδιαστική αλυσίδα (πχ υπεύθυνο πρόσωπο, διανομέας)

Η HELLASCHEM παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη σύννομη διάθεση καλλυντικών και αναλαμβάνει τις απαιτήσεις που απορρέουν από το CPNP:

  • Γνωστοποίηση καλλυντικών προϊόντων στο CPNP
  • Έλεγχος της επισήμανσης του προϊόντος
  • Σύνταξη φακέλου καλλυντικού προϊόντος
X

Right Click

No right click