ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι εργαζόμενοι αλλά και το εν δυνάμει ανθρώπινο δυναμικό που αναζητά εργασία έχουν ανάγκη εξειδικευμένης εκπαίδευσης που θα βοηθήσει στην ανάδειξη τους. Συχνά το προσωπικό των επιχειρήσεων απαιτείται να εκπαιδεύεται σε συγκεκριμένα θέματα που άπτονται της εργασίας τους.

Η κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων αποτελεί σημαντική επένδυση για κάθε επιχείρηση, καθώς:

 • Είναι απαίτηση της νομοθεσίας σε ορισμένες περιπτώσεις
 • Είναι απαίτηση όλων των συστημάτων ποιότητας
 • Διασφαλίζει την υψηλή παραγωγικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων ή/ και υπηρεσιών
 • Βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησης
 • Συνεισφέρει θετικά στην ψυχολογία και την επαγγελματική συνείδηση των εργαζομένων

Η HELLASCHEM παρέχει υπηρεσίες που σχεδιάζονται με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών της. Με την εμπειρία και τη συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτών της, δημιουργούνται εκπαιδευτικά προγράμματα «εργαλεία» για το προσωπικό των επιχειρήσεων και για κάθε ενδιαφερόμενο.

Η υψίστης ποιότητας εκπαίδευση που παρέχει η HELLASCHEM επιτυγχάνεται μέσα από:

 • το ανθρώπινο δυναμικό της: όλοι οι εκπαιδευτές έχουν πολυετή εμπειρία και είναι κάτοχοι τουλάχιστον μεταπτυχιακού διπλώματος (M.Sc.) συναφούς με το αντικείμενο εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτές ανήκουν στα μητρώα του ΛΑΕΚ και του ΕΦΕΤ.
 • την επιμόρφωση των εκπαιδευτών: η HELLASCHEM διαθέτει μια από τις σημαντικότερες εταιρικές βιβλιοθήκες με περισσότερα από 600 εξειδικευμένα επιστημονικά βιβλία και πρακτικά συνεδρίων.
 • την εφαρμογή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση: η HELLASCHEM μειώνει τις αποστάσεις και τα κόστη των εκπαιδεύσεων, με προγράμματα e-learning, πλήρως επιδοτούμενων.
 • το εκπαιδευτικό υλικό: δημιουργείται με βάση τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων, πλούσιο πάντα σε οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα που οξύνουν το ενδιαφέρον και την μνήμη.
 • Η HELLASCHEM έχει εκπαιδεύσει μεγάλο αριθμό εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς σε Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία και Βουλγαρία.
 • Όλα τα προγράμματα επιδοτούνται πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45. Η HELLASCHEM αναλαμβάνει χωρίς χρέωση την κατάθεση των προγραμμάτων κατάρτισης.
 • Δυνατότητα υλοποίησης e-learning προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Κωδικός προγράμματος

Διάρκεια προγράμματος

Εκπαιδευτικές ενότητες

Επιλογή για προσφορά

Βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων – Επίπεδο Ι (ΕΦΕΤ) SF01 10 ώρες Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδιση τους
Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
Το εργασιακό περιβάλλον
Πρακτικές καθαρισμού
Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος του ΕΦΕΤ

Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων για ανώτερο και ανώτατο στελεχιακό δυναμικό επιχειρήσεων τροφίμων – Επίπεδο ΙΙ SF02 8 ώρες Υγιεινή Τροφίμων
Απαιτήσεις HACCP & ISO 22000
Οριζόντια και κάθετη νομοθεσία τροφίμων
Αγορανομική & Υγειονομική νομοθεσία

Επισήμανση τροφίμων SF03 8 ώρες Ο Κανονισμός 1169/2001/ΕΚ
Αγορανομική διάταξη
Πρόσθετα
Αλλεργιογόνα
Διατροφικός πίνακας
Ισχυρισμοί υγείας - διατροφής

Υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα (ΥΑΕΤ) SF04 8 ώρες Η οριζόντια νομοθεσία για τα ΥΑΕΤ
Ο Κανονισμός 10/2011/ΕΚ για τα πλαστικά
Οι απαιτήσεις για τα άλλα ΥΑΕΤ
Επισήμανση ΥΑΕΤ
Η εφαρμογή της ορθής πρακτικής παραγωγής

Κρέας και προϊόντα του SF05 8 ώρες Υγιεινή και Ποιότητα κρέατος από το αγρόκτημα ως το τραπέζι
Μικροβιολογικοί, χημικοί και φυσικοί κίνδυνοι
Νομοθεσία
Οργανοληπτικός έλεγχος
Νοθεία – δόλιες πρακτικές
Επισήμανση

Γαλακτοκομικά προϊόντα SF06 8 ώρες Κατηγορίες γαλακτοκομικών
Παραγωγή γαλακτοκομικών
Μικροβιολογικοί, χημικοί και φυσικοί κίνδυνοι
Νομοθεσία
Οργανοληπτικός έλεγχος
Νοθεία – δόλιες πρακτικές
Επισήμανση

Αλιεύματα SF07 8 ώρες Κατηγορίες ψαριών – άλλων αλιευμάτων
Επεξεργασία – συσκευασία
Ποιοτικά χαρακτηριστικά
Μικροβιολογικοί, χημικοί και φυσικοί κίνδυνοι
Νομοθεσία
Οργανοληπτικός έλεγχος
Νοθεία – δόλιες πρακτικές
Επισήμανση

Εσωτερικές επιθεωρήσεις (ISO 19011) SQ01 4 ώρες Σχεδιασμός & εφαρμογή εσωτερικών επιθεωρήσεων Ενέργειες επιθεωρητών πριν, κατά και μετά την επιθεώρηση
Αξιολόγηση
Εφαρμογές & παραδείγματα

Διαχείριση παραπόνων – Ικανοποίηση πελατών (ISO 10001 & ISO 10002) SQ02 4 ώρες Σχεδιασμός & πολιτική διαχείρισης παραπόνων
Αρμοδιότητες
Μη συμμορφώσεις
Διορθώσεις - Διορθωτικές ενέργειες
Συνεχής βελτίωση
Εφαρμογές & παραδείγματα

Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία SQ03 8 ώρες Υποχρεώσεις εργαζομένων & εργοδοτών
Νομοθεσία
Πρόληψη ατυχημάτων
Μέσα ατομικής προστασίας Μέσα πυρόσβεσης & χειρισμός
Εργατικό ατύχημα
Διαχείριση κρίσεων

Περιβάλλον & Επιχειρήσεις SQ04 8 ώρες Περιβαλλοντική νομοθεσία
Υγρά & στερεά απόβλητα
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Περιβαλλοντικά πρότυπα
Περιβαλλοντικά σήματα
Πράσινη πολιτική επιχειρήσεων

X

Right Click

No right click