ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η διαχείριση των αποβλήτων είναι ένα σημαντικό περιβαλλοντικό θέμα με μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο.

Οι επιχειρήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις οφείλουν να έχουν προβεί στην μελέτη διαχείρισης αποβλήτων καθώς:

  • Απαιτείται η ταξινόμηση τους
  • Απαιτείται η σύννομη διάθεση τους βάση της ταξινόμησης τους
  • Απαιτείται η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
  • Βελτιώνεται η εικόνα της επιχείρησης στους πελάτες και συνεργάτες της
  • Προβαίνει σε στην προδιαγραφή προληπτικών μέτρων για την περίπτωση εκτάκτων αναγκών
  • Αποκομίζει οικονομικά οφέλη από την μη καταβολή προστίμων, τη δυσφήμιση και τη βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων

Η HELLASCHEM έχει συντάξει σημαντικό αριθμό μελετών διαχείρισης αποβλήτων. Οι υπηρεσίες της διασφαλίζουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων καθώς:

  • Διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία έχοντας πραγματοποιήσει πολλές μελέτες διαχείρισης αποβλήτων
  • Έχει άριστη γνώση της νομοθεσίας
  • Υποστηρίζει εργαστηριακά την τεκμηρίωση των μελετών
  • Παρέχει υψίστης ποιότητας «after sales» υπηρεσίες δίνοντας ένα δυναμικό χαρακτήρα στις μελέτες και όχι απλά ένα φάκελο μελέτης διαχείρισης αποβλήτων
X

Right Click

No right click