ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, απαιτείται η εφαρμογή των προβλεπόμενων από την νομοθεσία (Ν. 4014/11 , ΦΕΚ 209/Α/2011).

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Α κατηγορίας:

  • Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, ζητά από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή γνωμοδότηση Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ).
  • Υποβάλλεται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Β κατηγορίας:

  • Δεν απαιτείται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
  • Εφαρμόζονται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

Η HELLASCHEM παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξη επιχειρήσεων στον τομέα του περιβάλλοντος :

  • Αναλαμβάνει το έργο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
  • Συντάσσει Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Αναλαμβάνει τη διαδικασία του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ).
  • Παρέχει συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS, ISO 14001) που δίνουν τη δυνατότητα επέκτασης της ΑΕΠΟ (Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων)
  • Υποστηρίζει με εργαστηριακές αναλύσεων υδάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων και αέρα, εφόσον απαιτηθεί
X

Right Click

No right click