ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Κανονισμός REACH αφορά τις χημικές ουσίες και την καταχώρηση αυτών στον Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA). Ο κανονισμός προέβλεπε μια περίοδο προσαρμογής των εταιρειών όπου με απλή προκαταχώρηση ουσιών ανάλογα με το παραγόμενο / εισαγόμενο tonnage μπορούσαν να συνεχίζουν τις δραστηριότητες τους και υπό τον όρο ότι ως 31/5/2018 θα είχαν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για την καταχώρηση.

Ο κανονισμός ωστόσο είναι δυναμικός και έχει πολλές απαιτήσεις που θα πρέπει να προσέχουν οι επιχειρήσεις που παράγουν / εισάγουν ουσίες πάνω από 1 tn όπως:

  • Να ελέγχουν αν η διαδικασία καταχώρησης καλύπτει τη δυναμικότητα τους και τις ανάγκες τους (πχ αύξηση εργασιών μπορεί να απαιτεί την μεταβολή της καταχώρησης σε μεγαλύτερο εύρος tonnage

  • Να ελέγχουν αν η ουσία που παράγουν / εισάγουν τηρεί τις προδιαγραφές που έχουν αποδεχθεί κατά την καταχώρηση της ουσίας

  • Να διερευνούν τυχόν νέες ανάγκες διαχείρισης καταχωρήσεων

  • Να επικοινωνούν τα στοιχεία στην αλυσίδα εφοδιασμού

Η HELLASCHEM παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα που άπτονται του Κανονισμού REACH και του Κανονισμού CLP

X

Right Click

No right click