ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το BRC Food είναι σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων που έχει αναπτυχθεί από το Βρετανικό Οργανισμό Λιανεμπορίου. Αφορά προϊόντα που  στοχεύουν στην αγορά των αλυσίδων Super Markets της Βρετανίας. Η παγκόσμια αναγνώριση τους δεν περιορίζει τον προσανατολισμό των πωλήσεων στη Βρετανία και η πιστοποίηση με BRC ενδυναμώνει τις πωλήσεις τροφίμων που στοχεύουν σε Super Markets.

Η πιστοποίηση κατά BRC, προσδίδει στους οργανισμούς δυνατότητα συνεργασιών με αλυσίδες Super Markets, αλλά και διάφορα άλλα σημεία πώλησης, συμμόρφωση με τις κανονιστικές και άλλες απαιτήσεις, επέκταση της φήμης της εταιρείας και των προϊόντων της, εξωστρέφεια.

Οργανισμοί που πρέπει να επιδιώκουν την πιστοποίηση τους κατά ISO 22000 είναι:

 • Βιομηχανίες Τροφίμων
 • Μονάδες τυποποίησης

Η HELLASCHEM διασφαλίζει την παροχή υψίστης ποιότητας συμβουλευτικού έργου για την προετοιμασία, εφαρμογή και πιστοποίηση του οργανισμού κατά BRC, χάρη:

 • Στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό της
 • Στη διαρκή ενασχόληση με την νομοθεσία, την υγιεινή και ασφάλεια και την τεχνολογία τροφίμων
 • Στη δυνατότητα ορθού ελέγχου εγγράφων προμηθευτών, αποτελεσμάτων εργαστηρίων κ.ά.
 • Στη βέλτιστη διαχείριση του χρόνου για την ορθή εφαρμογή του συστήματος ασφάλειας τροφίμων, ώστε να απαιτείται η ελάχιστη απασχόληση για την εφαρμογή του BRC από το προσωπικό.

Η HELLASCHEM παρέχει:

 • Συμβουλευτική υπηρεσία για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός οργανισμού κατά BRC
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του BRC
 • Επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις προμηθευτών
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
 • Συντήρηση και επέκταση υφιστάμενου συστήματος BRC
 • Συνδυασμένη εφαρμογή του BRC με άλλα πρότυπα όπως ISO 22000, IFS, FSCC, ISO

Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο των α’ υλών, των ημιέτοιμων και των τελικών προϊόντων, νερών, αποβλήτων, καθώς και για τον έλεγχο της υγιεινής εγκαταστάσεων και εργαζόμενων

X

Right Click

No right click