ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το IFS Food Standard είναι σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων που έχει αναπτυχθεί από τη Γαλλική και Γερμανική Ένωση Πωλητών λιανικής και ζητείται από επιχειρήσεις που θέλουν να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους στα Super Markets

Η πιστοποίηση κατά IFS, προσδίδει στους οργανισμούς δυνατότητα συνεργασιών με αλυσίδες Super Markets, ιδιαίτερα της Γερμανίας και της Γαλλίας αλλά όχι μόνο, συμμόρφωση με τις κανονιστικές και άλλες απαιτήσεις, επέκταση της φήμης της εταιρείας και των προϊόντων της, εξωστρέφεια.

Οργανισμοί που πρέπει να επιδιώκουν την πιστοποίηση τους κατά ISO 22000 είναι:

 • Βιομηχανίες Τροφίμων
 • Μονάδες τυποποίησης

Η HELLASCHEM διασφαλίζει την παροχή υψίστης ποιότητας συμβουλευτικού έργου για την προετοιμασία, εφαρμογή και πιστοποίηση του οργανισμού κατά IFS, χάρη:

 • Στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό της
 • Στη διαρκή ενασχόληση με την νομοθεσία, την υγιεινή και ασφάλεια και την τεχνολογία τροφίμων
 • Στη δυνατότητα ορθού ελέγχου εγγράφων προμηθευτών, αποτελεσμάτων εργαστηρίων κ.ά.
 • Στη βέλτιστη διαχείριση του χρόνου για την ορθή εφαρμογή του συστήματος ασφάλειας τροφίμων, ώστε να απαιτείται η ελάχιστη απασχόληση για την εφαρμογή του IFS από το προσωπικό.

Η HELLASCHEM παρέχει:

 • Συμβουλευτική υπηρεσία για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός οργανισμού κατά IFS
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του IFS
 • Επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις προμηθευτών
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
 • Συντήρηση και επέκταση υφιστάμενου συστήματος IFS
 • Συνδυασμένη εφαρμογή του IFS με άλλα πρότυπα όπως ISO 22000, BRC, FSCC, ISO
 • Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο των α’ υλών, των ημιέτοιμων και των τελικών προϊόντων, νερών, αποβλήτων, καθώς και για τον έλεγχο της υγιεινής εγκαταστάσεων και εργαζόμενων
X

Right Click

No right click