ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα χημικά εργαστήρια δοκιμών  όπως και τα μικροβιολογικά εργαστήρια αναλύσεων τροφίμων, υδάτων, καλλυντικών και άλλων προϊόντων πρέπει να διαπιστεύονται. Η διαφορά της διαπίστευσης από την πιστοποίηση έγκειται στις ειδικότερες απαιτήσεις τεχνικής επάρκειας του προσωπικού και ελέγχου της ικανότητας του εργαστηρίου να καλύπτει τις απαιτήσεις των μεθόδων ανάλυσης.

Η διαπίστευση κατά  ISO 17025:2017 είναι απαίτηση από την νομοθεσία για τη διενέργεια ορισμένων αναλύσεων.

Τα περισσότερα εργαστήρια επιδιώκουν τη διαπίστευση και την ανάπτυξη ενός πεδίου διαπίστευσης που θα τους προσδώσει κύρος και συνεργασίες.

Οργανισμοί που πρέπει να επιδιώκουν τη διαπίστευση κατά ISO 17025:

 • Χημικά εργαστήρια
 • Μικροβιολογικά εργαστήρια (εκτός των ανθρώπινων δειγμάτων)
 • Εργαστήρια διακριβώσεων
 • Εργαστήρια φυσικών, ηλεκτρικών και άλλων δοκιμών

Η HELLASCHEM διασφαλίζει την παροχή υψίστης ποιότητας συμβουλευτικού έργου για την προετοιμασία, εφαρμογή και διαπίστευση κατά ISO 17025, χάρη:

 • Στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό της
 • Στη διαρκή ενασχόληση με την ποιότητα στον τομέα των αναλύσεων

Η HELLASCHEM παρέχει:

 • Συμβουλευτική υπηρεσία για την ανάπτυξη, εφαρμογή και διαπίστευση ενός οργανισμού κατά ISO 17025:2017
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του ISO 17025:2017
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα διαπίστευσης, όπως προσδιορισμός αβεβαιότητας μετρήσεων, διαγράμματα ελέγχου ποιότητας κ.ά.
 • Συντήρηση και επέκταση υφιστάμενου συστήματος ISO 17025:2017
 • Συνδυασμένη εφαρμογή του ISO 17025 με άλλα πρότυπα όπως ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
X

Right Click

No right click