ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το ISO 22000:2018 είναι το πλέον διαδεδομένο σύστημα ποιότητα για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση ασφαλών τροφίμων.

Η πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005, προσδίδει στους οργανισμούς αξιοπιστία για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, συμμόρφωση με την νομοθεσία, μεγιστοποίηση της ασφάλειας διαχείρισης των τροφίμων, βελτιστοποίηση των σχέσεων με πελάτες και προμηθευτές.

Οργανισμοί που πρέπει να επιδιώκουν την πιστοποίηση τους κατά ISO 22000 είναι:

 • Βιομηχανίες Τροφίμων
 • Μονάδες τυποποίησης
 • Εταιρείες αποθήκευσης και διακίνησης τροφίμων
 • Εταιρείες χονδρεμπορίου
 • Εταιρείες λιανεμπορίου
 • Ξενοδοχεία
 • Εστιατόρια
 • Νοσοκομεία
 • Παιδικοί σταθμοί

Η HELLASCHEM διασφαλίζει την παροχή υψίστης ποιότητας συμβουλευτικού έργου για την προετοιμασία, εφαρμογή και πιστοποίηση του οργανισμού κατά ISO 22000, χάρη:

 • Στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό της
 • Στη διαρκή ενασχόληση με την νομοθεσία, την υγιεινή και ασφάλεια και την τεχνολογία τροφίμων
 • Στη δυνατότητα ορθού ελέγχου εγγράφων προμηθευτών, αποτελεσμάτων εργαστηρίων κ.ά.
 • Στη βέλτιστη διαχείριση του χρόνου για την ορθή εφαρμογή του συστήματος ασφάλειας τροφίμων, ώστε να απαιτείται η ελάχιστη απασχόληση για την εφαρμογή του ISO 22000 από το προσωπικό.

Η HELLASCHEM παρέχει:

 • Συμβουλευτική υπηρεσία για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός οργανισμού κατά ISO 22000:2018
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του ISO 22000:2018
 • Επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις προμηθευτών
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ)
 • Συντήρηση και επέκταση υφιστάμενου συστήματος ISO 22000
 • Συνδυασμένη εφαρμογή του ISO 22000 με άλλα πρότυπα όπως BRC, IFS, FSCC, ISO 9001.
 • Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο των α’ υλών, των ημιέτοιμων και των τελικών προϊόντων, καθώς και για τον έλεγχο της υγιεινής εγκαταστάσεων και εργαζόμενων
X

Right Click

No right click