ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το ISO 9001:2015 είναι το πλέον αναγνωρίσιμο σύστημα ποιότητας διεθνώς. Η εφαρμογή και πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 σημαίνει αναγνώριση και αξιοπιστία για την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η εφαρμογή του ISO 9001:2015 προσδίδει στον οργανισμό καλύτερο διαχειριστικό έλεγχο, βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, διαρκή έλεγχο της λειτουργίας του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, βελτιστοποίηση των σχέσεων με πελάτες και προμηθευτές.

Οργανισμοί που πρέπει να επιδιώκουν την πιστοποίηση τους κατά ISO 9001 είναι:

 • Βιομηχανίες / Βιοτεχνίες
 • Μονάδες τυποποίησης
 • Εμπορικές εταιρείες
 • Εταιρείες αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων
 • Εταιρείες χονδρεμπορίου
 • Εταιρείες λιανεμπορίου
 • Ξενοδοχεία
 • Εστιατόρια
 • Νοσοκομεία
 • Εκπαιδευτικοί οργανισμοί
 • Λοιπές επιχειρήσεις

Η HELLASCHEM διασφαλίζει την παροχή υψίστης ποιότητας συμβουλευτικού έργου για την προετοιμασία, εφαρμογή και πιστοποίηση του οργανισμού κατά ISO 9001, χάρη:

 • Στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό της
 • Στη διαρκή ενασχόληση με την νομοθεσία
 • Στη γνώση των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που διασφαλίζουν την ποιότητα σε διάφορα προϊόντα
 • Στη δυνατότητα ορθού ελέγχου εγγράφων και πιστοποιητικών προμηθευτών
 • Στη βέλτιστη διαχείριση του χρόνου για την ορθή εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ώστε να απαιτείται η ελάχιστη απασχόληση για την εφαρμογή του ISO 9001 από το προσωπικό.

Η HELLASCHEM παρέχει:

 • Συμβουλευτική υπηρεσία για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός οργανισμού κατά ISO 9001:2015
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του ISO 9001:2015
 • Επιθεωρήσεις σε εγκαταστάσεις προμηθευτών
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας στην εργασία
 • Συντήρηση και επέκταση υφιστάμενου συστήματος ISO 9001
 • Συνδυασμένη εφαρμογή του ISO 9001 με άλλα πρότυπα όπως ISO 14001, ISO 45001, ISO
 • Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο των α’ υλών και των τελικών προϊόντων, καθώς και για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
X

Right Click

No right click