ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα λιπάσματα διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Στα λιπάσματα που είναι σύμφωνα με την Ενωσιακή νομοθεσία (Καν. 2003/2003/ΕΚ όπως ισχύει) και τα οποία χαρακτηρίζονται ως «Λιπάσματα ΕΚ» και τα λιπάσματα που περιέχουν θρεπτικά ή/και μικροθρεπτικά σε επαρκή ποσότητα και ενδεχομένως και ουσίες φυτικής ή ζωικής προέλευσης, τα οποία δύναται να κυκλοφορούν στην Ελλάδα μετά από έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και χαρακτηρίζονται ως «Λιπάσματα Νέου Τύπου».

Τα απορρυπαντικά και καθαριστικά προϊόντα κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ελληνική αγορά χωρίς πλέον να απαιτείται η κατάθεση τεχνικού φακέλου στο Γενικό Χημείο του Κράτους και η λήψη του σχετικού αριθμού κυκλοφορίας. Ωστόσο ο κάθε παρασκευαστής ή εισαγωγέας φέρει ακριβώς τις ίδιες ευθύνες που είχε για τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά.

Η κυκλοφορία των καλλυντικών προϋποθέτει την ύπαρξη και τη δήλωση επί της επισήμανσης ενός υπεύθυνου προσώπου (εταιρεία εισαγωγής (εισαγωγέας), εταιρεία παραγωγής εντός της Ε.Ε.(παρασκευαστής)) το οποίο έχει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια του καλλυντικού προϊόντος στην αγορά. Υποχρέωση του υπεύθυνου προσώπου είναι η συμμόρφωση με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Ο Καν. 1223/2009/ΕΚ προβλέπει ότι το υπεύθυνο πρόσωπο πρέπει να έχει στη διάθεση του φάκελο πληροφοριών του καλλυντικού προϊόντος (RIF – Product Information File).

Ως «συμπληρώματα διατροφής» ορίζονται τα τρόφιμα που έχουν ως σκοπό τη συμπλήρωση της συνήθους δίαιτας, καθώς αποτελούν συμπυκνωμένες πηγές θρεπτικών συστατικών (βιταμίνες, ανόργανα στοιχεία) ή άλλων ουσιών με θρεπτικές ή φυσιολογικές επιδράσεις. Τα συμπληρώματα διατροφής διατίθενται στο εμπόριο σε δοσιμετρικές μορφές, πχ κάψουλες, παστίλιες, δισκία, χάπια και άλλες παρόμοιες μορφές, καθώς και φακελάκια σκόνης, φύσιγγες υγρού προϊόντος, φιαλίδια με σταγονόμετρο, και άλλες παρόμοιες μορφές υγρών και σκευασμάτων σε σκόνη που προορίζονται να ληφθούν σε μικρές μοναδιαίες ποσότητες.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 528/2012/ΕΕ (ΒPR:Biocidal Products Regulation) που από το 2013 έχει αντικαταστήσει την Οδηγία 8/1998/ΕΚ, η διάθεση των βιοκτόνων προϊόντων επιτρέπεται εφόσον έχουν λάβει σχετική άδεια σύμφωνη με την υφιστάμενη νομοθεσία.

X

Right Click

No right click