ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 528/2012/ΕΕ (ΒPR:Biocidal Products Regulation) που από το 2013 έχει αντικαταστήσει την Οδηγία 8/1998/ΕΚ, η διάθεση των βιοκτόνων προϊόντων επιτρέπεται εφόσον έχουν λάβει σχετική άδεια σύμφωνη με την υφιστάμενη νομοθεσία.

Τα βιοκτόνα χωρίζονται σε 4 ομάδες που περιλαμβάνουν συνολικά 22 τύπους προϊόντων (ΤΠ) βιοκτόνων:

Κύρια ομάδα 1 «Απολυμαντικά». Περιλαμβάνει τους τύπους προϊόντων: ΤΠ1 «Υγιεινή του ανθρώπου», ΤΠ2 «Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα», ΤΠ3 «Κτηνιατρική υγιεινή», ΤΠ4 «Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών», ΤΠ5 «Πόσιμο νερό».

Κύρια ομάδα 2 «Συντηρητικά». Περιλαμβάνει τους τύπους προϊόντων: ΤΠ6 «Συντηρητικά για αποθηκευμένα προϊόντα», ΤΠ7 «Συντηρητικά μεμβρανών», ΤΠ8 «Συντηρητικά ξύλου», ΤΠ9 «Συντηρητικά ινών, δέρματος, καουτσούκ και πολυμερών», ΤΠ10 «Συντηρητικά δομικών υλικών», ΤΠ11 «Συντηρητικά για υγρά συστημάτων ψύξης και επεξεργασίας», ΤΠ12 «Γλοιοκτόνα», ΤΠ13 «Συντηρητικά ρευστών κατεργασίας και κοπής».

Κύρια ομάδα 3 «Προϊόντα για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών». Περιλαμβάνει τους τύπους προϊόντων: ΤΠ14 «Τρωκτικοκτόνα », ΤΠ15 «Πτηνοκτόνα», ΤΠ16 «Μαλακιοκτόνα, σκωληκοκτόνα και προϊόντα για των έλεγχο άλλων ασπονδύλων», ΤΠ17 «Ιχθυοκτόνα», ΤΠ18 «Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων», ΤΠ18 «Απωθητικά και προσελκυστικά», ΤΠ20 «Έλεγχος άλλων σπονδυλωτών».

Κύρια ομάδα 4 «Άλλα βιοκτόνα». Περιλαμβάνει τους τύπους προϊόντων: ΤΠ21 «Αντιρρυπαντικά επιχρίσματα», ΤΠ22 «Ρευστά για βαλσάμωμα και ταρίχευση»

Στην Ελλάδα, αρμόδια αρχή ελέγχου για τα βιοκτόνα που υπάγονται στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12 έως και 21 είναι η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ για τους τύπους προϊόντων 1 ως 7, τον 11 και τον 22 αρμόδια αρχή είναι ο ΕΟΦ.

Στη Χώρα μας αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του κανονισμού σε ό,τι αφορά τους Τύπους Προϊόντων Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) ενώ για τους υπόλοιπους Τύπους Προϊόντων είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Για την σύννομη κυκλοφορία βιοκτόνων σκευασμάτων απαιτείται άδεια κυκλοφορίας που παρέχεται κατόπιν κατάθεσης σχετικού φακέλου βιοκτόνου προϊόντος. Υπάρχουν τέσσερις δυνατότητες αδειοδότησης:

 • Εθνική Άδεια
 • Αμοιβαία Αναγνώριση
 • Ενωσιακή Άδεια
 • Απλουστευμένη αδειοδότηση

Η HELLASCHEM αρωγός των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας βιοκτόνων, παρέχει συμβουλευτικές και εργαστηριακές υπηρεσίες για την αδειοδότηση των προϊόντων τους. Η HELLASCHEM παρέχει:

 • Σύνταξη φακέλου για βιοκτόνα προϊόντα για οποιαδήποτε αδειοδότηση εκ των τεσσάρων επιλογών.
 • Καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ)
 • Κοινοποίηση στο Κέντρο Δηλητηριάσεων
 • Έλεγχο της επισήμανσης των βιοκτόνων προϊόντων
 • Μελέτη ταξινόμησης και επισήμανσης ως προς την επικινδυνότητα σύμφωνα με τον Κανονισμούς CLP & REACH
 • Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο της ποιότητας των βιοκτόνων και άλλες αναλύσεις (πχ τεστ
  αποτελεσματικότητας, τεστ οικοτοξικότητας)
X

Right Click

No right click