ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια την αγορά των καπνικών προϊόντων, κυρίως λόγω των διαφορετικών αρωμάτων με τα οποία κυκλοφορούν τα υγρά αναπλήρωσης και της διαφορετικής περιεκτικότητας της νικοτίνης.

Η κυκλοφορία τους ελέγχεται σε Ενωσιακό και Εθνικό επίπεδο. Με τον νόμο 4419/2016 (ΦΕΚ 174 Α’) θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αγορά των καπνικών προϊόντων. Ειδικότερα για το ηλεκτρονικό τσιγάρο και τα υγρά αναπλήρωσης (περιέκτες επαναπλήρωσης) απαιτείται η υποβολή φακέλου στο Υπουργείο Υγείας για την κοινοποίηση των πληροφοριών που απαιτούνται από την νομοθεσία.

Η HELLASCHEM είναι από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που ασχολήθηκε τόσο συμβουλευτικά όσο και εργαστηριακά με το ηλεκτρονικό τσιγάρο και τους περιέκτες επαναπλήρωσης, παρέχοντας:

  • Σύνταξη φακέλου για ηλεκτρονικό τσιγάρο και περιέκτη επαναπλήρωσης
  • Μελέτη ταξινόμησης και επισήμανσης ως προς την επικινδυνότητα σύμφωνα με τον Κανονισμούς CLP & REACH
  • Έλεγχο της ετικέτας και της συσκευασίας του προϊόντος
  • Καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ)
  • Εργαστηριακές αναλύσεις για το ποσοστό νικοτίνης και πιθανούς επιμολυντές στο παρασκεύασμα
X

Right Click

No right click