ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η κυκλοφορία των καλλυντικών προϋποθέτει την ύπαρξη και τη δήλωση επί της επισήμανσης ενός υπεύθυνου προσώπου (εταιρεία εισαγωγής (εισαγωγέας), εταιρεία παραγωγής εντός της Ε.Ε.(παρασκευαστής)) το οποίο έχει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια του καλλυντικού προϊόντος στην αγορά. Υποχρέωση του υπεύθυνου προσώπου είναι η συμμόρφωση με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Ο Καν. 1223/2009/ΕΚ προβλέπει ότι το υπεύθυνο πρόσωπο πρέπει να έχει στη διάθεση του φάκελο πληροφοριών του καλλυντικού προϊόντος (RIF – Product Information File).

Ο φάκελος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη σύνταξη έκθεση ασφάλειας του καλλυντικού προϊόντος, περιγραφή του προϊόντος, απόδειξη της αποτελεσματικότητας κ.ά.

Ο ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων), ως αρμόδια εθνική αρχή ελέγχου επιθεωρεί τις επιχειρήσεις των υπεύθυνων προσώπων και ελέγχει την ύπαρξη, την ορθότητα και την τεκμηρίωση των φακέλων.

Η HELLASCHEM είναι από τις λίγες εταιρείες στην Ελλάδα που παρέχει πλήρη υποστήριξη στις εταιρείες παρασκευής καλλυντικών και στις εταιρείες εμπορίας χάρη:

  • Στην εμπειρία του προσωπικού της
  • Στην άριστη γνώση της νομοθεσίας για τα καλλυντικά
  • Στην άριστη γνώση του προτύπου ISO 22716 που διασφαλίζει την ορθή πρακτική παρασκευής καλλυντικών
  • Στη σύνταξη μεγάλου αριθμού εκθέσεων ασφάλειας
  • Στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, καθώς οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας υποστηρίζονται από το διαπιστευμένο εργαστήριο της HELLASCHEM
  • Στη συμμετοχή της HELLASCHEM σε διεργαστηριακά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τον έλεγχο της ποιότητας των εργαστηριακών υπηρεσιών στα καλλυντικά

Η HELLASCHEM αναλαμβάνει πλήρως όλη τη διαδικασία προετοιμασίας και παρακολούθησης φακέλων πληροφοριών καλλυντικών προϊόντων καθώς και για τη διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων του φακέλου εφόσον απαιτούνται από νέα δεδομένα πειραματικά, νομοθεσία κλπ

X

Right Click

No right click