ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα λιπάσματα διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Στα λιπάσματα που είναι σύμφωνα με την Ενωσιακή νομοθεσία (Καν. 2003/2003/ΕΚ όπως ισχύει) και τα οποία χαρακτηρίζονται ως «Λιπάσματα ΕΚ» και τα λιπάσματα που περιέχουν θρεπτικά ή/και μικροθρεπτικά σε επαρκή ποσότητα και ενδεχομένως και ουσίες φυτικής ή ζωικής προέλευσης, τα οποία δύναται να κυκλοφορούν στην Ελλάδα μετά από έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και χαρακτηρίζονται ως «Λιπάσματα Νέου Τύπου».

Ένα λίπασμα για να χαρακτηριστεί «Λίπασμα Νέου Τύπου» πρέπει να έχει τουλάχιστον 3%w/w ένα από τα κύρια στοιχεία Ν, Ρ (ως Ρ 2 Ο 5 ), Κ (Κ 2 Ο), Ca (CaO), ή/και 2%w/w Mg (MgO), S(SO 3 ) ή/και άθροισμα ιχνοστοιχείων Fe, Cu, Zn, Mn, B μεγαλύτερο από 1000mg/kg.

Η HELLASCHEM είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που υποστηρίζει ολοκληρωμένα τον τομέα των λιπασμάτων χάρη:

  • Στην εμπειρία του προσωπικού της που έχει εργαστεί στο χώρο παραγωγής και έρευνας των λιπασμάτων
  • Στην επί χρόνια ενασχόληση της με φακέλους λιπασμάτων νέου τύπου (από το 2006)
  • Στην άριστη γνώση της νομοθεσίας για τα λιπάσματα & τα χημικά
  • Στη γνώση της χημείας των λιπασμάτων, και όχι στην απλή χρήση λογισμικών για την έκδοση ΔΔΑ ή ταξινόμησης προϊόντων
  • Στην άριστη γνώση της αναλυτικής χημείας και της ανάλυσης των λιπασμάτων για την υποστήριξη των εταιρειών ακόμα και σε διαιτησία (κατ’ έφεση εξέταση)
  • Στη διαπίστευση του εργαστηρίου της HELLASCHEM στα λιπάσματα
  • Στη συμμετοχή της σε 6 διεργαστηριακά κάθε χρόνο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τον έλεγχο της ποιότητας των εργαστηριακών υπηρεσιών

Η HELLASCHEM αναλαμβάνει πλήρως όλη τη διαδικασία προετοιμασίας και παρακολούθησης φακέλων για τα «Λιπάσματα Νέου Τύπου» μέχρι την έκδοση του αριθμού κυκλοφορίας για τη σύννομη διάθεση τους στην Ελληνική αγορά. Σημειώνεται ότι σε πολλές εξαγωγές ζητείται η άδεια κυκλοφορίας των λιπασμάτων Νέου Τύπου.

X

Right Click

No right click